Ελληνικό Κτηματολόγιο: Προκήρυξη 77 θέσεων για τρία χρόνια

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) ετών εκάστη. Στο πλαίσιο αυτό, τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής των ενδιαφερομένων για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών έχουν ως ακολούθως:

Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 έως 65 ετών.

Οι θέσεις είναι:

 • Περιφερειακός συντονιστής μετάπτωσης              17
 • Συντονιστής μετάπτωσης στην κεντρική υπηρεσία            5
 • Διαχειριστής κτηριακών εγκαταστάσεων               5
 • Διαχειριστής προμηθειών περιφερειακής δομής 4
 • Υποστήριξη και Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων περιφερειακής δομής  1
 • ΟικονομικήΛογιστική/Ταμειακή Διαχείριση της περιφερειακής δομής      3
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΜΠΔΣ της Περιφερειακής Δομής               1
 • Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών περιφερειακής δομής              1
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής             3
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής             1
 • Διοικητική μέριμνα περιφερειακής δομής             1
 • Τεχνικός Πληροφορικής υποδομών         5
 • Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών.      3
 • Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων  2
 • Συντονισμός περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών             6
 • Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη            4
 • Ενημέρωση Χωρικών Δεδομένων              2
 • Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης            5
 • Ελεγχος ποιότητας παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης               2
 • Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης        3
 • Παρακολούθηση και Υποστήριξη επιτροπών ενστάσεων 1
 • Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων και Προώθησης Υπηρεσιών     2

Ο αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kta2021@ktimatologio.gr. Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος εκάστου ενδιαφερομένου θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξης και ο κωδικός θέσης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ …… ΟΝΟΜΑ ……. Υποβολή αίτησης της προκήρυξης Α 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ …….».

Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασής του. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της πρότασης, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου supportkta2021@ktimatologio.gr

Ολη η προκήρυξη εδω

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close