e-ΕΦΚΑ: Προσλαμβανονται 100 άτομα για 14 μήνες – Ερχονται άλλες 700 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ

Αναρτήθηκε ο πίνακας Προσληπτέων Γενικής Κατάταξης (Γ.Κ.) και του Πίνακα Προσληπτέων Ειδικής Κατάταξης (Ε.K.) στον  e-ΕΦΚΑ -ο οποίος περιλαμβάνει υποψηφίους που έχουν μοριοδοτηθεί σε ειδικά κριτήρια, όπως ανήλικα τέκνα, πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή και αναπηρία- με πλήρη στοιχεία των υποψηφίων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα εν λόγω αποτελέσματα αφορούν στην Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2021  (https://www.efka.gov.gr/el/anakoinoseis/anakoinose-synapse-symbaseon-misthoses-ergoy-ston-e-ephka)  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά εκατό (100) άτομα και διάρκεια σύμβασης 14 μήνες για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συνδρομή στην εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους» στον Φορέα. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 • ο Πίνακας Προσληπτέων έχει αναρτηθεί με πλήρη στοιχεία των υποψηφίων.
 • οι Πίνακες Κατάταξης & Απορριπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2021 του e-ΕΦΚΑ έχουν αναρτηθεί με τον αριθμό που πήρε η αίτηση κατά την ηλεκτρονική υποβολή της, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
 • οι υποψήφιοι μπορούν να ανακτήσουν τον αριθμό της αίτησής τους, αφού εισέλθουν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-sme.php
 • οι πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των προσληπτέων θα τηρούνται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του e-ΕΦΚΑ.
 • οι επισυναπτόμενοι πίνακες καταρτίστηκαν κατόπιν του ελέγχου των αιτήσεων των υποψηφίων και των συνημμένων δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
 • οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση.
 • Στoυς ΠΙΝΑΚΕΣ υπάρχει στήλη «ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ», στην οποία αναφέρονται τα δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί είτε διότι δεν είναι σύμφωνα με όσα ζητά η ανακοίνωση, είτε γιατί δεν αποδεικνύονται με τον τρόπο που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Για παράδειγμα:
 • η ένδειξη «Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία» μπορεί να σημαίνει ότι η δηλωθείσα εμπειρία δεν είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης ή ότι δεν έχει κατατεθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Ανακοίνωση για την απόδειξή της.
 • η ένδειξη «Δεν διαθέτει τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών» μπορεί να σημαίνει ότι ο τίτλος σπουδών που κατατέθηκε δεν βρίσκεται στον πίνακα με τα απαιτούμενα στην Ανακοίνωση πτυχία ή ότι δεν αποδεικνύεται με τον προσήκοντα τρόπο, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση.
 • η ένδειξη «Δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας»  μπορεί να σημαίνει ότι είτε δεν κατατέθηκε πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, είτε το πτυχίο που κατατέθηκε δεν περιλαμβάνεται στον ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (7-12-20), είτε δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξή της, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση.
 • η ένδειξη «Δεν αποδεικνύεται η ειδική κατηγορία» σημαίνει ότι δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία προς απόδειξη της ειδικής κατηγορίας (ανήλικα τέκνα, πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή και αναπηρία) ή  ότι δεν αποδεικνύεται με τον προσήκοντα τρόπο, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση.

700 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς μέσω ΑΣΕΠ

Στην πρόσληψη 700 μόνιμων υπαλλήλων και προσλήψεις διευθυντών και γενικών διευθυντών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα με τριετή θητεία προχωράει ο e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας «εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης» που τέθηκε σε διαβούλευση. To υπουργείο Εργασίας, με αυτό το νέο Νομοσχέδιο, αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας ενός από τους μεγαλύτερους δημόσιους Οργανισμούς της χώρας, με τον οποίο συναλλάσσονται καθημερινά 6,5 εκατομμύρια πολίτες (2,5 εκατ. συνταξιούχοι και 4 εκατ. εργαζόμενοι) και συγκεντρώνει -με βάση τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη- το 48% των παραπόνων που αφορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι προσλήψεις αφορούν σε 500 μόνιμους υπαλλήλους, 100 υπαλλήλους, με 14μηνη σύμβαση, φοροτεχνικών, οικονομολόγων, κλπ, που θα πέσουν στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων και 100 υπαλλήλους, με 12μηνη σύμβαση και δικαίωμα παράτασης ενός έτους από το κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Οι επιλαχόντες του προγράμματος είναι μακροχρόνια άνεργοι, μεταξύ 55-67 ετών. Πρόκειται να στελεχώσουν τα τμήματα απονομής συντάξεων και το τηλεφωνικό κέντρο 1555.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close