Αιτησεις – εξπρές για 510 εποχικούς σε δήμους, ΕΛΑΣ, Ελληνικό Κτηματολόγιο

Μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν 510 προσλήψεις σε φορείς όπως δήμοι, Ελληνική Αστυνομία και Ελληνικό Κτηματολόγιο. Δειτε παρακάτω τους διαγωνσιμούς:

122 πωλητές και μηχανικοί στην Αθήνα

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και οι Περιφερειακές του Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, συνολικού αριθμού εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων κυρίως πωλητών και μηχανικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 2/2022 (τηλ. επικοινωνίας: 210 3722508-550-579-580-607). Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 122 θέσεων της ΣΟΧ 2/2022, για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες,θα γίνονται δεκτές μέχρι και 05/07/2022 Για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 – Τ.Κ. 105 64 ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος).

40 μηχανικοί και οικονομολόγοι με τριετείς συμβάσεις εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικο Κτηματολογιο» προκηρύσσει τη σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης. Θα καλυφθούν: 17 θέσεις στην παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) έδρα Χολαργός Αττικής, 5 θέσεις στη Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησηςΑγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) έδρα Θεσσαλονίκη, 5 θέσεις στον Έλεγχο ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) έδρα Χολαργός Αττικής, 7 θέσεις στρον Έλεγχο ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ) έδρα Χολαργός Αττικής, Μία θέση στον ελεγχο ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ) έδρα Θεσσαλονίκη, Μία θέση στην Οικονομική παρακολούθηση δαπανών κτηματογράφησης Οικονομολόγος (ΠΕ) έδρα Χολαργός Αττικής, 2 θέσεις ως Οικονομολόγος/Λογιστής (ΠΕ) έδρα Χολαργός Αττικής , 2 θέσεις στην Οικονομική παρακολούθηση τελών κτηματογράφησης Οικονομολόγος (ΠΕ) έδρα Χολαργός Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής των ενδιαφερομένων για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών. Η αίτηση με τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα/προκηρυσσόμενη θέση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ktb2022@ktimatologio.gr.Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος εκάστου ενδιαφερομένου θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξης και ο κωδικός θέσης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ …… ΟΝΟΜΑ ……. Υποβολή αίτησης της προκήρυξης Β2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ …….». Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της αίτησης, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου supportktb2022@ktimatologio.gr.

9 στο Κέντρο Κοινωνικής Προνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Το Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που εδρεύει στην Αγιασό της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ Διοικητικου Λογιστικου, 1 ΤΕ Διοικητικου Λογιστικου, 1 ΔΕ Κοινωνικων Φροντιστων ή Επιμελητων Προνοιας, 1 ΔΕ Αδελφων Νοσοκομων, 1 ΔΕ Διοικητικων Γραμματεων, 1 ΥΕ Προσωπικου Καθαριοτητας, 1 ΥΕ Βοηθητικου Υγειονομικου Προσωπικου και 2 ΥΕ Φυλακων Νυχτοφυλακων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Aγιασός, Λέσβου, Τ.Κ.81101, απευθύνοντάς στην Διεύθυνση Προσωπικού με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Β.Α» (τηλ. επικοινωνίας: 2252022344).

10 θέσεις στο Δήμο Λεβαδεων

Ο Δήμος Λεβαδεων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λεβαδέων, που εδρεύει στη Λιβαδειά της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 3 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και 7 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας – Συνοδοί απορριμματοφόρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα: 22613-50833 (κος Νικ. Φιλόσοφος) και 22613-50858 (κα Λ. Σανιδά) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15, Τ.Κ. 32131, Λιβαδειά, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικοινωνίας: 22613 50833, 858).

30 οδηγοί και εργάτες στο Δήμος Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χαλανδρίου που εδρεύει στο Χαλάνδρι, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 8 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με δίπλωμα Γ΄ Κατηγορίας και κάρτα Ψηφιακού ταχογράφου) και 22 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά: με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15234, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (τηλ. Επικοινωνίας 2132023870).

6 εποχικοί στο Δήμο Βύρωνα

Ο Δήμος Βύρωνος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Βύρωνος, που εδρεύει στο Βύρωνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλής εκτέλεση Προγραμμάτων άθλησης – παροχή υπηρεσιών – Προετοιμασία και διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 2 ΠΕ Γυμναστών (Κ.Φ.Α.) ειδικότητας Κολύμβησης & Δίπλωμα Ναυαγοσώστη, 2 ΤΕ Νοσηλευτών/ τριών και 2 ΔΕ Ναυαγοσωστών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βύρωνος, Καραολή και Δημητρίου 33-44, Τ.Κ. 16233, Βύρωνας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Α. τρανδρέου (τηλ. επικοινωνίας: 2132008682).

5 οδηγοί και εργάτες στη ΔΕΥΑ Ξάνθης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ξανθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 3 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων και 2 ΔΕ Οδηγών (φορτηγών – βυτιοφόρων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ), τέρμα 4ης Οκτωβρίου, Τ.Κ:67133, υπόψη γραφείου προσωπικού (τηλέφωνο επικοινωνίας 2541 100322) και Γραφείο Διοικ./Οικονομικής Δ/νσης (τηλέφωνο επικοινωνίας 2541 100318).

20 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Σαλαμίνας

Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ατόμων (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Σαλαμίνας, που εδρεύει στην Σαλαμίνα της περιφερειακής ενότητας Νήσων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 12 ΥΕ Εργ. καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων), 3 ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 1 ΔΕ Οδηγών Γ΄ & Δ΄ κατηγοριών με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 1 ΔΕ Οδηγών Γ΄ & Ε΄ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (ομάδας Β΄ τάξης Δ΄), 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαλαμίνας, Λεωφ. Κων. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, Τ.Κ. 18900, (τηλ. επικοινωνίας: 213 20 27 373, 213 20 27 375, 213 20 27 376).

15 στη ΔΕΥΑ Πάτρας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάτρας (Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάτρας, που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 6 ΔΕ Διοικητικοί, 1 ΔΕ Μηχανουργοί, 3 ΔΕ Οδηγοί [κατηγορίας Γ΄ (C) – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 3 ΥΕ Εργάτες και 2 ΥΕ Φύλακες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάτρας, Ακτή Δυμαίων 48, Τ.Κ. 26333, Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2610366100, εσωτ. 116).

23 οδηγοί και εργάτες στο Δημο Ναξου και Μικρων Κυκλαδων

Ο Δημος Ναξου και Μικρων Κυκλαδων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιτριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που εδρεύει στη Χώρα της Νάξου της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου), 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), 6 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης και 4 ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαρίας Πολυκρέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60125).

16 στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. Λασιθιου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης -Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ν. Λασιθίου, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 2 ΔΕ Αρχιτεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (Βοηθού), 2 ΔΕ Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων (1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας), 2 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (με βεβαίωση Αναγγελίας), 1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή), 1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (αποφρακτικού), 2 ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 3 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων και 1 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου, Λατούς 8, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2841086141, 2841082720).

75 χειριστές στο Δήμο Κω

Ο Δημος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω της Περιφερειακής Ενότητας Κω, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 55 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 17 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (χορτοκοπτικά μηχανήματα), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτές αλυσότροχοι) και 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σάρωθρα). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (hr@kos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κου Ντακούμη Βασιλείου ή κας Πάνου Δήμητρας ή κου Αλαβάνου Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2242360481, 450, 489).

11 θέσεις στο Δήμο Συρου-Ερμουπολης

Ο Δήμος Συρου-Ερμουπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης που εδρεύει στην Ερμούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά (e.mentaki@syros-ermoupolis.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, Πλατεία Μιαούλη, Eρμούπολη Σύρος Τ.Κ. 84100, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας: 22813- 61056/51/50).

9 θέσεις στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά και συγκεκριμένα τους εξής: 3 ΠΕ Πληροφορικής,1 ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, 2 ΠΕ Δασκάλων και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Νηπιαγωγών, 1 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, 2 ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Προποντίδας, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200, Νέα Μουδανιά (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, , τηλ. Επικοινωνίας: 2373025887 και 2373025533).

13 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαιων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) στο Δήμο Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 3 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων, 2 ΔΕ Μαγείρων, 2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

6 μηχανικοί στην Αρκαδία

Η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, που εδρεύει στην Τρίπολη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 2 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, 1 ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων – Μηχανικών, 1 ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων και 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ναυπλίου 57, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Αικατερίνης Αγγελοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713 610105).

12 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Πατρέων

Ο Δήμος Πατέρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κάλυψη της δαπάνης έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:  ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Μηχανήματος  (διαξονικου ελκυστηρα τρακτερ) 2, ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων  (ταφης-εκταφης νεκρων) 10. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Πλ. Γεωργίου Α΄ 15-17 (ισόγειο), Τ.Κ.26221- Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2613 610291, 235).

7 θέσεις στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

To ΝΠΔΔ « Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (οποιασδήποτε ειδικότητας) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (άνευ ειδικότητας), 6 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (smekyada@athens.gr).

38 μηχανικοί και τεχνίτες στην ΕΛΑΣ

Το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει την πρόσληψη συνολικά 38 ατόμων με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στους Δήμους Αχαρνών και Καλλιθέας και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος, που εδρεύει στο Δήμο Θέρμης. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Αυτοκινήτων) (για τις Αχαρνές Αθηνών) – 12 θέσεις, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Δικύκλων) – (για τις Αχαρνές Αθηνών) – 4 θέσεις, ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (Φανοποιών) (για τις Αχαρνές Αθηνών) – 2 θέσεις, ΔΕ Τεχνιτών Εργαλειομηχανών (ΦρεζαδόροςΤορναδόρος) (για τις Αχαρνές Αθηνών) – 1 θέση, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων (για τις Αχαρνές Αθηνών) – 4 θέσεις, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών (για την Καλλιθέα Αθηνών) – 4 θέσεις, ΔΕ Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων (για την Καλλιθέα Αθηνών) – 1 θέση, ΔΕ Ξυλουργών (για την Καλλιθέα Αθηνών) – 1 θέση, ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων (για την Καλλιθέα Αθηνών) – 1 θέση, ΔΕ Οικοδόμων (για την Καλλιθέα Αθηνών) – 1 θέση, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Αυτοκινήτων) (για την Θέρμη Θεσσαλονίκης) – 4 θέσεις, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Δικύκλων) (για την Θέρμη Θεσσαλονίκης) – 1 θέση και ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (Φανοποιών) (για την Θέρμη Θεσσαλονίκης) – 1 θέση, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων (για την Θέρμη Θεσσαλονίκης) – 1 θέση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77- ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213- 1520298).

20 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θάσου, που εδρεύει στο Δήμο Θάσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε ή CE κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 4 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ ή C΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 15 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμο Θάσου, ΤΚ 64004, Θάσος Ν. Καβάλας, (τηλ. επικοινωνίας 2593350120, 2593350140).

15 στη ΔΕΥΑ Πάρου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου, που εδρεύει στο Δήμο Πάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου, 1 ΔΕ Οδηγών επαγγελματικών οχημάτων [με άδεια Γ΄(C) κατηγορίας και Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 3 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης και 5 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (info@deya-parou.gr ή vfragouli@deya-parou.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου Νομού Κυκλάδων, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, Πάρος, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, (τηλ. επικοινωνίας: 2284025300).

8 στη ΔΕΥΑ Τρικάλων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίκαλων (Δ.Ε.Υ.Α. Τρικαλων) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων, που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:  ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 2, ΔΕ Ηλεκτρολόγων  4, ΔΕ Χειριστων Μηχανήματων Έργων (αποφρακτικού) 1 και ΔΕ Βοηθών Χειριστων Μηχανήματων (αποφρακτικού)  1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων) του Δήμου Τρικκαίων, Ασκληπιού 35, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, (τηλ. επικοινωνίας: 2431076711-12-13).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close