Τέλος χρόνου για 393 μόνιμες προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Λήγει σήμερα στις 6 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 393 μόνιμες θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα θα προσληφθούν ανά κατηγορία εκπαίδευσης:  Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), (68) άτομα ειδικοτήτων απασχόλησης: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ, Πτυχιούχοι Δασολόγοι ΠΕ, Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), (47) άτομα ειδικότητας απασχόλησης: Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί TΕ. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (278) άτομα ειδικότητας απασχόλησης: Ηλεκτροτεχνικοί Δικτυών ΔΕ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης. Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα από την Προκήρυξη προσόντα πρόσληψης, κατατάσσεται ανά ειδικότητα απασχόλησης και κωδικό θέσης σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία Εκπαίδευσης), κριτηρίων.

Ολη η προκήρυξη εδω

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close