Έρχονται 8 «πακέτα» για 5.854 μόνιμες θέσεις έως το Σεπτέμβριο

Στα σκαριά βρίσκονται οκτώ νέα πακέτα προκηρύξεων μέσω των οποίων θα γίνουν 5.854 μόνιμες προσλήψεις έως το Σεπτέμβριο μέσω ΑΣΕΠ. Ήδη ορισμένους από αυτούς τους διαγωνισμούς βρίσκονται ήδη στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής για επεξεργασία και θα σταλούν τις επόμενες εβδομάδες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησής για δημοσίευση. Οι νέες θέσεις αφορούν σε φορείς όπως επιμελητήρια, ασφαλιστικά ταμεία, δημοτική αστυνομία, ΟΣΕ, νοσοκομεία, δασαρχεία.

Προκήρυξη για 117 μόνιμες προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι

Δρομολογούνται ενέργειες για την πρόσληψη 117 εργαζομένων στον ΟΣΕ σε μόνιμες θέσεις. Οι 117 θέσεις που θα διατεθούν αφορούν αποκλειστικά σε υποψηφίους που έχουν οποιοδήποτε απολυτήριο ή δίπλωμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι περισσότερες προσλήψεις, 90 στον αριθμό, θα προκηρυχθούν από τον ΟΣΕ και οι υπόλοιπες 27 μέσω ΑΣΕΠ. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία θα ξεκινήσει εντός Ιουλίου. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν με τη νέα προκήρυξη θα είναι: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Σταθμαρχών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ΔΕ Προσωπικό Ελιγμών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών. Σύμφωνα με την τροπολογία, ο προσλήψεις θα διενεργούνται από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., βάσει σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων του άρθρου 29 του ν. 4765/2021. Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον υπουργό Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Ο.Σ.Ε. και ύστερα από έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διαβιβάζεται εντός δέκα ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα. Στην προκήρυξη θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία:Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που προσλαμβάνεται ανά κατηγορία, Τα απαιτούμενα προσόντα, Η περιγραφή του αντικειμένου των προκηρυσσόμενων θέσεων και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών ανά κατηγορία προσωπικού, Τα κριτήρια κατάταξης Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που ανέρχεται σε 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης, καθώς και τρόπος υποβολής τους, Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, οποία εκδίδεται σε ένα μήνα από την ψήφιση της τροπολογίας.

Οι 4 επόμενοι διαγωνισμοί για 337 μόνιμους μέσω ΑΣΕΠ

Σε στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται τέσσερις νέοι διαγωνισμοί για 337 μόνιμες θέσεις σε υπουργεία, επιμελητήρια, ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμους. Ειδικότερα προκειται για τις παρακάτω προκηρύξεις που αναμένεται να ανακοινωθούν μεσα στις επομενες εβδομάδες, εως τα μέσα φθινοπώρου. Αναλυτικα πρόκειται για 66 μόνιμες θέσεις σε υπ. Περιβάλλοντος, Πράσινο Ταμείο, Κτηριακές Υποδομές Α.Ε και Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Οι ειδικότητες που κυρίως ζητούνται, είναι: Διοικητικοί, μηχανικοί διαφόρων ειδικεύσεων, πτυχιούχοι πληροφορικής. 71 μόνιμες θέσεις σε διάφορα Ταμεία, όπως Ταμείο Παρακαταθηκών, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ΝΑΤ, ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θα προσληφθεί προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις ανά φορέα και βαθμίδα εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: 13 θέσεις (ΠΕ,ΤΕ), Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: 11 (ΠΕ,ΤΕ), ΝΑΤ: 5 (ΠΕ), ΟΠΕΚΑ: 24 (ΠΕ,ΤΕ), ΔΥΠΑ-πρώην ΟΑΕΔ: 15 (ΠΕ, ΤΕ) και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 3 (ΠΕ). Η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων αφορά στις ειδικότητες Διοικητικού και Διοικητικού-Οικονομικού. 128 μόνιμους στο υπ. Εθνικής Άμυνας. Θα ζητηθεί μόνιμο προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 72 μόνιμους σε διάφορα επιμελητήρια, όπως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης, Επιμελητήριο Σερρών, Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Επιμελητήριο Ημαθίας. Θα επιλεγεί προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι θέσεις ανα φορέα κατανέμονται ως εξής: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (64 θέσεις), Επιμελητήριο Ημαθίας (2 θέσεις), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (4), Επιμελητήριο Ιωαννίνων (1), Επιμελητήριο Σερρών (1). Θα προσληφθεί προσωπικό των ειδικοτήτων: Διοικητικού, διοικητικού οικονομικού, οικονομολόγοι, μηχανικοί, πτυχιούχοι πληροφορικής, κλητήρες.

500 μόνιμοι για σε φορείς του υπ. Περιβάλλοντος

Την άμεση ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών όλης της χώρας μέσω ΑΣΕΠ, προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Δασών Κώστας Αραβώσης πριν από λίγες μέρες. Ο κ. Αραβώσης, σε ανάρτησή του, σημειώνει τα εξής: «Ανέφερα ότι αναμένεται άμεσα η προκήρυξη 700 θέσεων συμβασιούχων μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ, ενώ προγραμματίζεται η πρόσληψη 500 μονίμων στελεχών μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Τις θέσεις θα καλύψουν 500 δασοκομάντος για τη λειτουργία Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Η πρόσληψη Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων διενεργείται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί θητεία διάρκειας επτά (7) ετών, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και σύμφωνα με τα οριζόμενα προσόντα (ηλικία, προϋπηρεσία κ.λπ.). Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δεν προάγονται βαθμολογικά κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας τους. Παρέχεται η δυνατότητα μονιμοποίησης των προαναφερόμενων Πυροσβεστών μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν και συγκεκριμένα, οι μεν ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, θέσεις «Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών», οι δε ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και αποφοιτούν με τον βαθμό του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων.

3.700 μόνιμοι νοσηλευτές μέσα στο καλοκαίρι

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την μονιμοποίηση σχεδόν 4.000 νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.  Η δημοσίευση του διαγωνισμού αναμένεται να περιέχει τελικά περίπου 3.700 θέσεις νοσηλευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες η έναρξη των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα δεχτεί χιλιάδες αιτήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι στην προκήρυξη για το ΕΣΥ για τους 3.700 νοσηλευτές, υπάρχει πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση για όσους δούλεψαν στην περίοδο της ή δουλεύουν ακόμα ως επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία όλης της χώρας, για την αντιμετώπιση των αναγκών του κορωνοϊού. Στον διαγωνισμό θα ζητούνται άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι ειδικότητες θα αφορούν κυρίως νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών. Το υπουργείο εέχει δώσει εντολή στο ΑΣΕΠ να βάλει στην προκήρυξη αυτή σε πρωτη προτεραιότητα οποτε δεν αποκλειεται να υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει η υποβολή των αιτήσεων ακόμα και μέσα στον Αυγουστο, πραγμα σπάνιο για διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να εχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι διορισμοί πριν το τέλος του έτους για να μην αναγκαστεί να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις επικουρτικού προσωπικού.

1.200 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία

Την πρόσληψη 1.200 ατόμων και μάλιστα μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί η Κυβέρνηση προκειμένου να αναβαθμίσει την υποστελεχωμένη Δημοτική Αστυνομία. Σύμφωνα με προσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών από τα πρώτα που θα αλλάξουν είναι ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Η πολιτική βούληση είναι στις προσλήψεις να υπάρχει διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Γι’ αυτό οι προσλήψεις θα γίνουν με τη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού από τον ΑΣΕΠ. Το πλαίσιο των προσλήψεων του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας μέχρι σήμερα, ακολουθεί τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2016, και διενεργείται με το σύστημα μορίων από Επιτροπές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια – μόρια, υπάρχουν και οι εξής περιορισμοί: Όρια ηλικίας, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ, το 30ό έτος και για τον κλάδο, το 26ο έτος. Όρια στο ύψος. Οι γυναίκες προβλέπεται να έχουν ανάστημα, τουλάχιστον 1,67 μ., ενώ οι άνδρες, τουλάχιστον 1,70 μέτρα. Πλέον, με τις αλλαγές το σύστημα πρόσληψης θα ενταχθεί στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ. Προβλέπεται να διεξαχθεί πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4765/2021. Ο διαγωνισμός θα αφορά στην εξέταση γνώσεων, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Θα έχει δομημένη συνέντευξη, καθώς και πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα διατηρηθούν τα υπάρχοντα όρια ηλικίας, τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων, οι αθλητικές δοκιμασίες και τα ψυχομετρικά τεστ. Έμφαση θα δοθεί στο οι προσλήψεις να γίνουν κατά προτεραιότητα, σε κλάδους Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Όταν συνταχθούν οι τελικοί πίνακες και ορκιστούν οι επιτυχόντες, θα υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close