ΑΣΕΠ 5Κ/2022: Λήγουν οι αιτήσεις για 122 μόνιμους σε φορείς του υπ. Πολιτισμού

Εως αυριο θα γίνονται δεκτες οι αιτήσεις για 122 θέσεις μόνιμου προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε  υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Ιουλίου λήγει στις 5 Αυγούστου 2022.

Αναλυτικά οι θέσεις είναι:  Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατό δεκαπέντε (115) Θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ Μηχανικών ειδ. Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Μηχανικών ειδ. πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικων ΕΙΔ. Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδ. Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδ. Πολιτιστικής Διαχείρισης, ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης ειδ. Πολιτιστικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτά (7) θέσεις. Κλάδου / Ειδικότητας: ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ειδ. Λογιστικού. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί. Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική).

Το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων καλεί τους υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.

Η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται κατά την κρίση του να αυξήσει αναλόγως τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν κατά τα ανωτέρω. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close