Κοινωφελής εργασία: Παράταση προγράμματος για 25.000 καταρτιζόμενους

Παρατείνεται μέχρι 15 Ιουλίου η κατάρτιση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενίσχυσης της Απασχόλησης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Α. Από 9/6/2023 θα μπορούν να δημιουργηθούν νέα τμήματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε τμήματα κατάρτισης.

Η κατάρτιση στα τμήματα αυτά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 14 Ιουλίου 2023 καθώς στις 15 Ιουλίου είναι Σάββατο και δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.

Β. Στις περιπτώσεις των ωφελουμένων (που ήδη συμμετέχουν σε κατάρτιση ή πρόκειται να συμμετάσχουν) των οποίων η διάρκεια απασχόλησης, στις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί- και μόνο αυτών- λήγει πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος της θεωρητικής κατάρτισης που συμμετέχουν, η απασχόλησή τους παρατείνεται τόσες ημέρες όσες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και όχι πέραν της 14ης Ιουλίου 2023, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

Οι επιβλέποντες φορείς, για την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης, καλούνται πριν τη λήξη της απασχόλησης να προβούν σε επιμήκυνση αυτής στο ΕΡΓΑΝΗ για όσες ημέρες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Η ολοκλήρωση της κατάρτισης τεκμαίρεται με βεβαίωση του Παρόχου προς τον επιβλέποντα φορέα για κάθε ωφελούμενο όπου θα αναφέρεται ρητώς η ημερομηνία λήξης του προγράμματος κατάρτισης που συμμετέχει ο ωφελούμενος.

Γ. Για τα τμήματα κατάρτισης που σχηματίζονται μετά την 9-06-2023 και για τις περιπτώσεις μη σχηματισμού τμημάτων των θεματικών αντικειμένων της αρχικής επιλογής των ωφελουμένων, είναι δυνατή, με σύμφωνη γνώμη των ωφελούμενων, η αλλαγή του θεματικού αντικειμένου της κατάρτισης . Στην περίπτωση αυτή, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν στον πάροχο Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι επιθυμούν την αλλαγή θεματικού αντικειμένου.

Δ. Σας επισημαίνουμε ότι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για:

1) Αίτημα για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2) Αίτημα αλλαγής Περιφερειακής Ενότητας

3)Αίτημα για αλλαγή Περιφέρειας παραμένουν οι ίδιες σύμφωνα με τις προηγούμενες ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι στα τμήματα όπου συμμετέχουν ωφελούμενοι από διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες- Περιφέρειες, οι Πάροχοι θα πρέπει να δηλώνουν τα τμήματα αυτά εξ’ ολοκλήρου με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close