Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 254 θέσεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Aπό την Παρασκευή 4 Αυγούστου θα μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αιτήσεις για συνολικά διακοσίων πενήντα τεσσάρων (254) ατόμα για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, που εδρεύει στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • ΠΕ Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Και Μεταλλουργών Μηχανικών
 • ΠΕ Χημικών Μηχανικών
 • ΠΕ Φυσικών
 • ΠΕ Μαθηματικών
 • ΠΕ Πληροφορικής (Software)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • ΤΕ Μηχανολόγων
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Ηλεκτρονικών
 • ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
 • ΤΕ Λογιστικού
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
 • ΤΕ Μηχανικών Αεροσκαφών
 • ΤΕ Ηλεκτρονικών
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Γραφικών Τεχνών
 • ΔΕ Μηχανολόγων
 • ΔΕ Χρωστών Αεροσκαφών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf, με μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείων τα 10 ΜΒ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (eab.asep.sox2_2023@haicorp.com), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016) ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 04.08.2023 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα, 21.08.2023

Ημερομηνία ανάρτησης 25-07-2023

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close