Ποιοί θα απολυθούν και ποιοί θα εξαιρεθούν από τις απολύσεις στο Δημόσιο

Μέσα σε διάστημα 10 ημερών  θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης από τις διευθύνσεις προσωπικού των υπηρεσιών του δημοσίου οι λίστες με τα ονόματα των 2.000 υπαλλήλων οι οποίοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα εντός του 2012. Και, κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούν στην απόλυση, σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση την οποία έχει αναλάβει η κυβέρνηση έναντι της τρόικας.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης πάντως, επιμένει ότι οι υπάλληλοι αυτοί δεν θα απολυθούν αλλά θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, όπου παρατηρούνται κενά στο προσωπικό και υπάρχουν άμεσες υπαλληλικές ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν.

Το προφίλ της διαθεσιμότητας

 1. Υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Δεν αφορά μόνιμο προσωπικό.
 2. Υπάλληλοι ΙΔΑΧ που ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Υπάλληλοι (ΙΔΑΧ, ΔΕ) των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων.
 4. Eχουν επιλεγεί εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών (ΑΣΕΠ κ.τ.λ.)

Εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων:

 • Τα νοσοκομεία
 • Ο ΟΑΕΔ
 • Οι ασφαλιστικοί φορείς
 • Οι αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία (δηλαδή οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΓΓ Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας)

Προϋποθέσεις
Στην κατηγορία των υπό απόλυση υπαλλήλων βρίσκονται και όσοι έχουν μονιμοποιηθεί με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 25.000 εργαζομένους. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εκτός από τον προσδιορισμό του προφίλ των «διαθεσίμων», θέτει και 3 προϋποθέσεις εκ των οποίων εάν δεν ισχύει έστω η μία δεν θα εφαρμοστεί η διάταξη. Συγκεκριμένα για να καταργηθούν οι συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει:

 • Ο αριθμός των υπαλλήλων της συγκεκριμένης κατηγορίας να είναι μεγαλύτερος των δέκα ανά υπηρεσία ή φορέα, ώστε να μην επηρεαστούν οι μικρές σε μέγεθος υπηρεσίες.
 • Οι υπάλληλοι προς διαθεσιμότητα να είναι λιγότεροι από το 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) των διοικητικών κλάδων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αν υπερβαίνουν το 25%, οι υπηρεσίες εξαιρούνται της εφαρμογής.
 • Οι υπάλληλοι προς διαθεσιμότητα να είναι λιγότεροι από το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα λειτουργίας στις υπηρεσίες.

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close