40 σπουδαστές στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας

Σε 40 σπουδαστές (έξι εκ των οποίων θα είναι πολιτικοί υπάλληλοι υπουργείων και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα) καθορίστηκε ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με σχετική απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζουν ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων κρατικής ασφαλείας (χειρισμός εμπιστευτικών-απόρρητων εγγράφων κ.λπ.), ενώ επίσης, πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να έχουν το βαθμό Α΄ ή Β΄, να έχουν εγγραφεί στον πίνακα προακτέων, ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε χρόνια τουλάχιστον και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος ηλικίας.

Στο έγγραφο σημειώνεται δε ότι κατά τον χρόνο της εκπαίδευσής, που θα διαρκέσει από τις 8-9-2014 έως τις 20-3-2015, οι υπάλληλοι – σπουδαστές αποσπώνται στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή θα πραγματοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο εσωτερικό, διάρκειας τριών ημερών, οι δαπάνες του οποίου θα επιβαρύνουν τις υπηρεσίες προέλευσης των υπαλλήλων.

Τέλος, οι διευθύνσεις διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών πρέπει μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2014 να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης, για τον χειρισμό θεμάτων κρατικής ασφαλείας, καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία, στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για την τελική επιλογή.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close