Κίνδυνος παγώματος προσλήψεων στο Δημόσιο λόγω εκλογών

Κινδυνος παγώματος προσλήψεων στο Δημόσιο λόγω εκλογών

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος «παγώματος» των προσλήψεων στο Δημόσιο λόγω πιθανών Εθνικών Εκλογών. Ένα βήμα πριν την έκδοση βρίσκονται αρκετοί διαγωνισμοί για μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο ενώ στο παρά πάτε είναι και ο διαγωνισμός για 50.000 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας.

Το e-dimosio.gr επικοινώνησε με φορείς όπως το υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και το ΑΣΕΠ και η επίσημη απάντηση τους είναι ότι όλοι οι διαγωνισμοί προχωρούν κανονικά μέχρι να λάβουν εντολή να σταματήσουν από την Κυβέρνηση.

Ωστοσο δεν είναι πια απίθανο το σενάριο Εθνικών εκλογών και μάλιστα πολύ σύντομα.

Οι φορείς που υπάγονται στο «απαγορευτικό» σύμφωνα με το Νόμο ειναι:

– Οι δημόσιες υπηρεσίες.

– Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

– Οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις, στις οποίες ο ΟΤΑ κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου.

– Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).

– Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

– Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).

– Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί, όλων αυτών που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του ν. 3429/2005.

– Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

– Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Επίσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Εθνικών Εκλογων έγινε αναστολή των προσλήψεων και στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας.

Αναστολή προσλήψεων και στην κοινωφελή εργασία

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας δεν υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και στην ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 18ης Απριλίου 2012, για το «πάγωμα» των  προσλήψεων λόγω της προκήρυξης των εκλογών. Όμως, για λόγους διαφάνειας το ΑΣΕΠ, αποφάσισε τοτε να υποδείξει στους φορείς του προγράμματος την αναστολή των διαδικασιών πρόσληψης στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου, η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.

Στη γενική απαγόρευση των ανωτέρω διατάξεων δεν εμπίπτουν επίσης οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας, αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής του άρθρου 11 παρ.5 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ e-dimosio.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close