Ολες οι ειδικότητες για τις 52.818 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας. Τον Φεβρουάριο οι αιτήσεις

Ολες οι ειδικότητες για τις 52.818 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας. Τον Φεβρουάριο οι αιτήσεις

Για μέσα Φεβρουαρίου μετατίθεται το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας. Λόγω εκλογων η Κυβέρνηση αποφάσισε να «παγώσει» τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. Δειτε παρακάτω όλες τις ειδικότητες που έχουν συμπεριληφθει στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, *
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 4
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 41
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 78
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 22
ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 3
ΤΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 4
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 140
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 11
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 145
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 167
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 82
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 181
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 172
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1.266
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1.137
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ Ρ/Σ 9
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ/ (απαιτεί άδεια άσκησης επαγγελματος) 20
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 83
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 236
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 535
ΠΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 13
ΠΕ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 6
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1.253
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16.644
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 37
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 328
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 5
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 95
ΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΡΕΙΩΝ ΕΠΙΖΩΩΤΙΩΝ 2
ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 17
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 31
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 281
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 58
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 12
ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 27
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 49
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 14
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3.130
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 559
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 242
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 263
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.207
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 105
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΕΕ) 33
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.242
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2.246
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 164
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 312
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 59
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 746
ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 221
ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 95
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 114
ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 48
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 802
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 60
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 79
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 39
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 47
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 19
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 938
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 33
ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 11
ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 6
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 6
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 92
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 34
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 205
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 463
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 68
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 19
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1.005
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 150
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 61
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 91
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 204
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 8
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 141
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 590
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 24
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 7
ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 12
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 55
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 44
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 9
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 4
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 60
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 37
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 5
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 33
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 85
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 37
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 85
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 10
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 9
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 68
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 10
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 179
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 80
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1.113
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 18
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 437
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 539
ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 24
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) 524
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε 340
ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 716
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 398
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 88
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 53
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 64
ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 24
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 479
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 366
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 483
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΕΕ) 33
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 81
ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ 3
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 265
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 27
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΠΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 7
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 10
ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 40
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 107
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 480
ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 74
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 202
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 85
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 50
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 33
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 271
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. 52
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 42
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 22
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 95
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 105
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 30
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 312
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 912
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 9
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 41
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 762
ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 27
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 246
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 13
ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 22
ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 16
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 678
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 33
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 24
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 803

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close