ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

panepistimio_aigaiou_2.jpg
Το ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου παρατείνει την λήξη των αιτήσεων του μέχρι την Τετάρτη 20/09/2017.
Σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, την πρόσκληση ενδιαφέροντος και την αίτηση, θα βρείτε στον ιστότοπο: http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekeo

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης, όσο και στις γειτονεύουσες μεσογειακές χώρες σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, διαδικασιών εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι τόσο η επαγγελματική επιμόρφωση των φοιτητών όσο και η γνωριμία τους με την επιστημονική έρευνα. Το ΠΜΣ έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών, όχι μέσω κάποιας επαγγελματικής εξειδίκευσής αλλά μέσα από τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων.

Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-μεσογειακούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών από γειτονικές χώρες με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές ατραπούς δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών συγκλίσεων.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος)
 1. Δύο (2) φωτογραφίες
 2. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ – πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)
 1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο (1.000 – 2.000 λέξεις).
 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Δύο συστατικές επιστολές
 3. Διπλώματα ξένης γλώσσας (εάν υπάρχουν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικά διπλώματα, η γλωσσομάθεια θα αποδειχθεί μέσω προφορικής συνέντευξης.
 1. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 2. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων εάν υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες
 1. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχει σχετική εμπειρία). Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτηθούν και ορισμένα επιπλέον δικαιολογητικά, που γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που σύμφωνα με τη γνώμη του/της θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν εναλλακτικά να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/  και ώρα 15.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (τηλ. +30.22510.36504, 36525, email: secr-soc@aegean.gr ).

Η προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekeo

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close