31ος Πανελλήνιος Mαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής

Ο Πανελλήνιος (Μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ) διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). Ο ΠΔΠ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και αποτελεί το Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO. Η διεξαγωγή του γίνεται με τη συνεργασία Σχολών και Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων των ΑΤΕΙ. Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής αποσκοπεί κυρίως στην καλλιέργεια της Πληροφορικής παιδείας των μαθητών.

Επιπλέον του παραπάνω γενικού σκοπού, ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην:

  1. Ενίσχυση της ιδέας της Πληροφορικής και των συνδεδεμένων με αυτήν τεχνολογιών στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Παροχή δυνατότητας στους μαθητές, που έλκονται από την Πληροφορική, να γνωρίσουν γνωστικά αντικείμενα και τεχνικές του αντιστοίχου επιστημονικού πεδίου, που δεν παρέχονται από τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα.
  3. Παροχή δυνατότητας στους μαθητές, που έλκονται από την Πληροφορική, να εκτιμήσουν τις δυνατότητες τους στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων και να διακριθούν.
  4. Επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής, στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής, στη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων, και σε κάθε άλλο πιθανό διεθνή διαγωνισμό Πληροφορικής. 5. Προώθηση της επικοινωνίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ αυτών των μαθητών, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και να ανταλλάσουν εμπειρίες και γνωριμίες με νέους άλλων χωρών με τα ίδια ενδιαφέροντα.
  5. Προώθηση, των Νέων Τεχνολογιών μεταξύ των νέων, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλουν θετικά στη διαμόρφωση της Ελληνικής Κοινωνίας του αύριο.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται ενιαία για τους μαθητές ημερήσιων και νυχτερινών: Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), Εκκλησιαστικών Λυκείων, Μουσικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Σχολών Μαθητείας (ΟΑΕΔ), Ναυτικών Λυκείων, Προγραμμάτων IB και GCE, Ελληνικών Λυκείων και Σχολών, Ελληνικών προγραμμάτων ξένων σχολείων που λειτουργούν βάσει διακρατικών συμφωνιών στην Ελληνική επικράτεια, Ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής, Ελληνικών Προγραμμάτων Σπουδών ξένων σχολείων που τελούν υπό την αναγνώριση των Ελληνικών αρχών (Έλληνα μορφωτικού ακολούθου) και όλων των Ελληνικών Σχολείων με ειδικά προγράμματα σπουδών (Ειδικής Αγωγής, Διαπολιτισμικών, Δεύτερης Ευκαιρίας, σχολείων εντός ειδικών καταστημάτων, κ.λπ.) με την προϋπόθεση των ακόλουθων ηλικιακών περιορισμών:

  • Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν δεν μπορούν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πριν τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, του σχολικού έτους διεξαγωγής (προκειμένου για τον 30ο ΠΔΠ, ημερομηνία γέννησης μετά την 31/07/1999).
  • Οι μαθητές που θα επιλεγούν για την ομάδα νέων δεν μπορούν να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους πριν τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, του σχολικού έτους διεξαγωγής (προκειμένου για τον 30ο ΠΔΠ, ημερομηνία γέννησης μετά την 31/07/2002). Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται σε τρεις τουλάχιστον φάσεις: δύο προκαταρκτικές και την τελική.

Οι προκαταρτικές φάσεις γίνονται μέσω Διαδικτύου, ενώ η τελική περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή με φυσική παρουσία των μαθητών σε κατάλληλα εργαστήρια. Μεταξύ των προκαταρκτικών φάσεων και της τελικής είναι δυνατή η διεξαγωγή ενδιάμεσης φάσης, είτε με επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω Διαδικτύου, είτε με φυσική παρουσία των μαθητών σε κατάλληλα εργαστήρια. Περιφερειακά Πανεπιστήμια (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης) μπορούν να διοργανώνουν στα πλαίσια του ΠΔΠ περιφερειακούς διαγωνισμούς που οδηγούν απ’ ευθείας στη δεύτερη ή στην τελική φάση.

Οι συμμετέχοντες μαθητές πρέπει να φοιτούν σε Ελληνικό σχολείο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ή σε Ελληνικό πρόγραμμα σε σχολείο άλλης χώρας. Για τη συμμετοχή στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή στις προηγούμενες φάσεις. Ως επιτυχής συμμετοχή ορίζεται η επίτευξη ενός ελάχιστου βαθμολογικού ορίου, που προσδιορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή ή την Επιστημονική Επιτροπή (μετά την επεξεργασία των λύσεων που υποβλήθηκαν) κατά περίπτωση. Σκοπός των προκαταρκτικών φάσεων του διαγωνισμού είναι να γίνει επιλογή των μαθητών που θα διαγωνιστούν στην τελική φάση.

Τα προς επίλυση θέματα της πρώτης προκαταρκτικής φάσης και ο κανονισμός, κατά την έναρξη του διαγωνισμού:

  • Αποστέλλονται μέσω VBI ή e-mail και μέσω των Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ σε όλα τα σχολεία.
  • Δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα στον κόμβο του διαγωνισμού.
  • Δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ή όποιο άλλο ηλεκτρονικό έντυπο της ΕΠΥ.

Τα αποτελέσματα κάθε φάσης ανακοινώνονται σε ιστοσελίδα στον κόμβο του διαγωνισμού και αποστέλλονται υπηρεσιακά στις Διευθύνσεις: Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διεθνών Μορφωτικών Υποθέσεων του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Για κάθε θέμα σχετικό με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη: Γραμματεία ΕΠΥ Σπύρου Τρικούπη 20, 106 82 Αθήνα Τηλ. 215 5051398 Ιστοσελίδα: www.epy.gr ή www.pdp.gr E-mail: epy@epy.gr  ή info@pdp.gr

Για τεχνικά θέματα μόνο κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση e-mail: system@pdp.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close