PISA: Σήμερα οι εξετάσεις – Συμμετέχουν 12.000 μαθητές από 660 σχολεία σε όλη την Ελλάδα

Οι εξετάσεις της ελληνικής Pisa διεξάγονται σήμερα, Τετάρτη 22 Μαϊου, με τη υποχρεωτική συμμετοχή 660 Δημοτικών και Γυμνασίων απ’όλη την Ελλάδα.

Αφού κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο η στάση εργασίας της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ μέσα στις εξετάσεις της ελληνικής Pisa, ακολούθησε η ΑΔΕΔΥ, που επίσης κήρυξε στάση εργασίας. Το υπουργείο Παιδείας έστειλε έγγραφο στα σχολεία, σύμφωνα με το οποίο «Δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή των υπηρετούντων σε αυτές εκπαιδευτικών στην ανακοινωθείσα μόνο με καταχώριση στον Τύπο την 21.05.2024 τετράωρη διευκολυντική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για την 22.05.2024».

Οι εξετάσεις της «Ελληνικής PISA», όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται, διαφέρουν από το διεθνή διαγνωστικό διαγωνισμό του ΟΟΣΑ στον οποίο οι Ελληνες μαθητές δεν είχαν καταγράψει καλές επιδόσεις και η χώρα μας είχε καταλάβει την 44 η θέση μεταξύ 80 χωρών. Στην ελληνική PISA, η διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σε μαθητές της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων. Έχει ως στόχο την έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών σε θέματα Γλώσσας – Κατανόησης Κειμένου και Μαθηματικών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα σχετικά Προγράμματα Σπουδών. Απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση εισηγήσεων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η διαδικασία των διαγνωστικών εξετάσεων

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σήμερα, Τετάρτη 22 Μαϊου 2024, θα διεξαχθούν οι διαγνωστικές εξετάσεις της «ελληνικής PISA».

Πρόκειται να συμμετάσχουν 12.000 μαθητές – 6.000 της ΣΤ’ Δημοτικού και 6.000 της Γ’ Γυμνασίου – από 660 δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες όλης της χώρας.

Η λεγόμενη «Ελληνική Pisa» περιλαμβάνεται στο νόμο 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα, θα διαρκέσουν συνολικά 190’ – από τις 9πμ έως τις 12.10 μμ.

Οι μαθητές θα εξεταστούν αρχικά στη Νεοελληνική Γλώσσα (75’). Ύστερα από διάλειμμα τριών λεπτών, θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (75’). Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων (10’).

Ειδικότερα, οι εξετάσεις αφορούν σε θέματα σχετικά με τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών με σκοπό την έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών και μαθητριών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων.

Την ευθύνη της διενέργειας και της εποπτείας των εξετάσεων έχει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος ορίζει δύο εκπαιδευτικούς ως επιτηρητές σε κάθε αίθουσα, εκτός αν πρόκειται για μονοθέσιο σχολείο, οπότε ορίζεται ένας επιτηρητής.

Η συμμετοχή των σχολείων είναι υποχρεωτική ενώ οι σχολικές μονάδες, που έχουν επιλεγεί, θεωρούνται αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα ειδικά σχολεία, τα ξενόγλωσσα σχολεία και τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.

Εάν, κάποια επιλεγμένη σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις τοπικών εορτασμών/αργιών ή υπάρχουν σοβαρά κωλύματα ασθένειας, αντικαθίσταται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από άλλη σχολική μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά και ενημερώνεται το Ι.Ε.Π.

Σημειώνεται, ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Σε κάθε περίπτωση το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει να διαφυλάξει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Η επόμενη ημέρα

Τα αποτελέσματα πρόκειται, στη συνέχεια, να αξιοποιηθούν μέσα από τη διατύπωση εισηγήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προτάσεων βελτίωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της διδακτικής μεθοδολογίας, των προσεγγίσεων συμπεριληπτικής και αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, καθώς και ανάπτυξης εστιασμένων επιμορφωτικών δράσεων.

Οι αντιδράσεις

Αφού κρίθηκε παράνομη η προκηρυχθείσα στάση εργασίας της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ μέσα στις εξετάσεις της ελληνικής PISA από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ακολούθησε η εκ νέου προκήρυξη στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημα της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ.

Το υπουργείο Παιδείας έστειλε έγγραφο προς τα σχολεία, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Προς ενημέρωση των Διευθυντών/ντριων – Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων και των εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας κοινοποίησε επίσης την υπ’ αρ. 461/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών-Απεργιακή Διαφορά), με την οποία αναγνωρίσθηκε και κρίθηκε ως παράνομη η κηρυχθείσα με τις από 13.05.2024 και 17.05.2024, αντίστοιχα, αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων:

α) με την επωνυμία «Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης» (ΟΛΜΕ) και

β) με την επωνυμία ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Δ.Ο.Ε), στάση εργασίας για την 22η Μαΐου 2024, που καλύπτει τις ώρες διεξαγωγής των Εθνικών εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών στην ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού και στην Γ’ τάξη του Γυμνασίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021, και συγκεκριμένα η τρίωρη στάση εργασίας που κήρυξε η πρώτη συνδικαλιστική οργάνωση και το πρώτο τετράωρο του πρωινού προγράμματος που κήρυξε η δεύτερη συνδικαλιστική οργάνωση».

Στο έγγραφο του υπουργείου υπογραμμίζεται η απαγόρευση των συγκεκριμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων να προχωρήσουν σε απεργία – αποχή, κηρύσσοντας προσωρινά εκτελεστή την απόφαση.

Όπως δε τονίζεται από το υπουργείο Παιδείας, η απόφαση είναι δεσμευτική για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, οι οποίοι συμμετέχουν στις εξετάσεις της ελληνικής PISA.

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ απάντησε ως ακολούθως:

«Ξεπερνώντας κάθε όριο χρηστής διοίκησης και με τον Γενικό Γραμματέα να προχωρά σε αντιποίηση της ιδιότητας του δικαστή, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ανήμπορη να αποτρέψει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη στάση εργασίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενάντια στην πραγματοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων «τύπου PISA» έστειλε μέσα στη νύχτα στις σχολικές μονάδες ένα απαράδεκτο έγγραφο δίχως καμία νομική ισχύ όπου ούτε λίγο ούτε πολύ αποφαίνεται (αφού δεν πρόλαβε να προσβάλει την απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δικαστικά) ότι η στάση «δεν είναι νόμιμη…γιατί ανακοινώθηκε μόνο στον Τύπο».

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι η στάση εργασίας που κήρυξε σήμερα η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το πρώτο 4ωρο του πρωινού προγράμματος των σχολικών μονάδων, στις 22 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων PISA, δεν έχει προσβληθεί και φυσικά δεν έχει κριθεί δικαστικά, δεν μπορεί, επομένως, να κριθεί ως μη νόμιμη από τον, παντελώς αναρμόδιο για κάτι τέτοιο Γενικό Γραμματέα και οι εκπαιδευτικοί τυγχάνουν της κάλυψης της τριτοβάθμιας οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) για τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετέχουν μαζικά στη στάση εργασίας αποτρέποντας την πραγματοποίηση των εξετάσεων που εντάσσονται στη λογική της κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων και υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης που διαπνέει τον ν.4823/21».

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close