ΙΕΚ ΕΚΑΒ: Αιτήσεις υποψηφίων στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου»

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ καλεί προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», στο Α’ εξάμηνο (εαρινό) που αρχίζει 02/04/2012 και λήγει 24/07/2013 να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στο ΙΕΚ πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

 •  Να είναι άνδρες ή γυναίκες ‘Ελληνες πολίτες που διαθέτουν τίτλο σπουδών Ενιαίου Λυκείου, ή άλλου ισότιμου με αυτό ή αντίστοιχο με τα εκάστοτε προβλεπόμενα, ή πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν τίτλο σπουδών ισότιμο προς αυτόν του Ελληνικού Λυκείου.
 • Να έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας. Δεν θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας.
 •  Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν των ανωτέρω απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που χορηγείται μετά από σχετική εξέταση του υποψηφίου. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και τα επίσημα έγγραφα των τίτλων σπουδών πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι για κατάρτιση οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.         Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΙΕΚ).
2.         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη σχολική μονάδα αποφοίτησης του υποψήφιου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης.
3.         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ταυτότητα θα προσκομίζεται πιστοποιητικό του Δήμου ή Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος.
4.         Ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά υγιής.
5.         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Άδειας Οδήγησης.
6.         Πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδα

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 4-3-2013 μέχρι 8-3-2013, κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 στα κατά τόπους ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στις εξής διευθύνσεις:

 • Αθήνα: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθμός Μετρό Εθνική  ́Αμυνα), Τ.Κ. 11527, Τηλ: 2132143139, 2132143137
 • Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, ΤΚ 55535,Τηλ: 2313326655-7
 • Αλεξανδρούπολη: ΤΘ 130, 7ο χιλ. Θεσ/νίκης – Αλεξανδρούπολης , ΤΚ 68100, Τηλ: 2551089351
 • Ιωάννινα: Γ. Χατζηκώστα 1, ΤΚ 45444, Τηλ :26510 65161,2651054361,2651054368
 • Ηράκλειο: ∆ιασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων, ΠΕΠΑΓΝΗ, ΤΚ 71001,Τηλ: 2810377206
 • Χανιά: Ηγουμένου Γαβριήλ 29, ΤΚ 73100, Τηλ: 2821028667
 • Λάρισα: Π.Π.Γ.Ν.Λ. περιοχή Μεζούρλο T.K. 41100, Τηλ: 2410685221
 • Κέρκυρα: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 27, περιοχή Κέρκυρα (Πλατυτέρα) T.K. 49100, Τηλ: 2661032333
 • Ρόδο: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου , Άγιοι Απόστολοι ΤΚ 85100, Τηλ: 2241060933
 • Βόλος: Πολυμέρη 134,ΤΚ 38500 Τηλ.2421022966
 • Πάτρα: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο, Τ.Κ 26500 Τηλ: 2610635933, Τηλ: 2610635945
 • Λαμία: Κ, Καραμανλή (πλησίον ∆ΕΥΑΛ) ΤΚ 35100 Τηλ: 2231044444, Τηλ: 2231023333

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δεν θα γίνουν δεκτές.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close