Διανομή δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ από την περιφέρεια Αττικής

Αρχίζει την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής για τις μετακινήσεις τους με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ με έκπτωση 50%.

Απαραίτητα είναι τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.
 • Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ, δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου «παθολογοανατομικό ποσοστό».
 • Όσοι λάμβαναν μέχρι 31/12/2018 οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης.
 • Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους δήμους. Όσοι λαμβάνουν τα εν λόγω επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, μπορούν να προσκομίσουν την απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος.
 • Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση διοικητικού διευθυντή ασφαλιστικού φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη τουλάχιστον 67%.
 • Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
 • Προκειμένου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 • Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφό της.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
 • Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
 • Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά, δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

Η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ λήγει την Παρασκευή 5 Απριλίου και υπάρχει επάρκεια δελτίων για την κάλυψη όλων των δικαιούχων.

Πού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής ή στις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής:

 • Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, τηλ. 213 1600 344 & 331
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών: Λ. Καλαμακίου 46, Άλιμος, τηλ. 213 2101 722 & 725 & 714 & 713.
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών: Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, τηλ. 213 2100 588 & 590 & 592 & 593.
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών: Ιερά Οδός 294 , Αιγάλεω, τηλ. 213 2100 950 & 952 & 953 & 956.
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, τηλ. 213 2005 251 & 263.
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δυτικής Αττικής: Εθνικής Αντιστάσεως 80, Ελευσίνα, τηλ. 213 1601 328 & 338 & 348.
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πειραιά-Νήσων: Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Πειραιάς, τηλ. 213 1601 867 & 822 & 860 & 879 & 820 & 823.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close