Εως το 2046 παρατείνεται η παραχώρηση του αεροδρομίου «Ελ.Βενιζέλος»

Κατατέθηκε στη Βουλή η παράταση της σύμβασης μεταξύ του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους η σύμβαση παρατείνεται για 20 ακόμα χρόνια.

Το διάστημα αυτό ξεκινά από τις 12 Ιουνίου 2026 και λήγει 11 Ιουνίου 2046. Το τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία του αεροδρομίου στο ΤΑΙΠΕΔ είναι ύψους 1.115.000.000 ευρώ.

Ορίζεται ότι σε περίπτωση που η καταβολή λάβει χώρα μετά την 31.12.2018, το ανωτέρο ποσό θα προσαρμόζεται με την προσθήκη ποσού ίσου με 10,30% ετησίως το οποίο θα υπολογίζεται αναλογικά σε ημερήσια βάση.

Επίσης παρέχεται το δικαίωμα στο ΤΑΙΠΕΔ να καταγγείλει λόγω βάσιμης αιτίας τη Σύμβαση σε περίπτωση που η Εταιρεία Αεροδρομίου δεν καταβάλλει το τίμημα ή τον ΦΠΑ εντός του οριζόμενου χρόνου. Εάν η καταγγελία επέλθει λόγω αδυναίας καταβολής του τιμήματος του ΦΠΑ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η Εταιρεία Αεροδρομίου θα καταβάλλει στο ΤΑΙΠΕΔ ποσό 100.000.000 ευρώ ως ποινική ρήτρα. Σημειώνεται ότι από την Σύμβαση προκαλείται αύξηση ταμειακών δημοσίων εσόδων ύψους 1.115 εκ. ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ απο την είσπραξη του τιμήματος από την Εταιρεία Αεροδρομίου.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close