Ποιοι και πώς θα πάρουν επίδομα ενοικίου – Ολόκληρο το σχέδιο

Eυνοϊκότερο είναι το τελικό καθεστώς που θα υιοθετηθεί από την κυβέρνησηγια την καταβολή του επιδόµατος ενοικίου. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, το εισοδηµατικό όριο για την επιδότηση ενοικίου είναι στα 7.000 ευρώ, ωστόσο για κάθε πρόσθετο µέλος, είτε ενήλικο είτε ανήλικο, θα υπάρχει προσαύξηση 3.500 ευρώ έως τη συµπλήρωση των 21.000 ευρώ. Με αυτή την αλλαγή αναµένεται να λάβουν περισσότερα χρήµατα οικογένειες µε ιδιαίτερα χαµηλά εισοδήµατα, ενώ µεγαλύτερη θα είναι η στήριξη για τις µονογονεϊκές οικογένειες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθούν περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι ήδη έτοιµη για την καταβολή της επιδότησης ενοικίου αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2019, ενώ στόχος της αρµόδιας αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Θεανώς Φωτίου είναι να ανοίξει η πλατφόρµα για την υποβολή αιτήσεων το τρίτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου.

Το κονδύλι που θα διατεθεί για την επιδότηση ενοικίου ανέρχεται τελικά σε 300 εκατ. Ευρώ από 400 εκατ., καθώς τα υπόλοιπα 100 εκατ. θα διατεθούν για την επιδότηση στεγαστικού δανείου µε υποθήκη την πρώτη κατοικία. Σηµειώνεται ότι τα εισοδηµατικά κριτήρια για την επιδότηση στεγαστικού δανείου θα είναι διαφορετικά από αυτά της επιδότησης ενοικίου.

Το ποσό της επιδότησης ενοικίου θα κυµαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον µήνα ανάλογα µε τον αριθµό των µελών σε κάθε νοικοκυριό, αλλά και µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ποσό του επιδόµατος αναµένεται να είναι 70 ευρώ τον µήνα για µονοπρόσωπα και θα λαµβάνει προσαύξηση 35 ευρώ τον µήνα για κάθε επιπλέον µέλος σε πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Ειδικά για µονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και για νοικοκυριό µε απροστάτευτο τέκνο, για το πρώτο ανήλικο µέλοςτου ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ τον µήνα.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν οικονοµική ενίσχυση από 840 ευρώ έως 2.520 ευρώ τον χρόνο.

Eντός των επόµενων 10 ηµερών θα έχουν διευθετηθεί και οι τελευταίες τεχνικές λεπτοµέρειες της πλατφόρµας για την υποβολή αιτήσεων. Η πλατφόρµα είναι παρόµοια µε αυτήν του Κοινωνικού Μερίσµατος και του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Τα χρήµατα του επιδόµατος θα καταβάλλονται από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) που διαχειρίζεται όλες τις κοινωνικές και προνοιακές παροχές. Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος µέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράµµατος µε τη χρήση των κωδικών του Taxis και οι ενδιαφερόµενοι θα πληροφορούνται άµεσα αν δικαιούνται ή όχι την επιδότηση.

Για τους δικαιούχους που µένουν σε µισθωµένη κατοικία το επίδοµα θα καταβάλλεται µηνιαίως µε πίστωση σε τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου. Το δικαίωµα στην καταβολή του επιδόµατος θα ισχύει από την 1η ηµέρα του επόµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης.

Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της αρχικής καταβολής.

Με την πάροδο δώδεκα µηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση για τη λήψη του επιδόµατος και την ένταξη εκ νέου στο πρόγραµµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι αρµόδιοι από το υπουργείο Εργασίας θα ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τα στοιχεία που έχουν καταχωρήσει όσοι λαµβάνουν την επιδότηση ενοικίου και σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις θα διακόπτεται η επιδότηση.

Εισοδηµατικά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόµατος, το επικρατέστερο σενάριο έχει ως εξής: Το συνολικό εισόδηµα του νοικοκυριού δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόµενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επόµενο µέλος, είτε ενήλικο είτε ανήλικο. Συνολικά το οικογενειακό εισόδηµα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

  •  Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 ευρώ
  •  Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο ενήλικα µέλη: 10.500 ευρώ
  •  Μονογονεϊκή οικογένεια µε ένα ανήλικο µέλος: 14.000 ευρώ
  •  Νοικοκυριό αποτελούµενο από τρία µέλη: 14.000 ευρώ
  •  Μονογονεϊκή οικογένεια µε δύο ανήλικα µέλη: 17.500 ευρώ
  •  Νοικοκυριό αποτελούµενο από τέσσερα µέλη: 17.500 ευρώ
  •  Μονογονεϊκή οικογένεια µε τρία ανήλικα µέλη: 21.000 ευρώ
  •  Νοικοκυριό αποτελούµενο από 5 µέλη και πάνω: 21.000 ευρώ

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν µπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των

120.000 ευρώ για το µονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόµενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόµενο να αυξηθεί το ύψος της περιουσίας στα 125.000 ευρώ και στα 185.000 ευρώ, προκειµένου να µην αποκλειστούν πολυµελείς οικογένειες.

Ωστόσο, την τελική απόφαση θα τη λάβει το υπουργείο Οικονοµικών, λίγο πριν από την τελική υπογραφή της ΚΥΑ. Το ύψος των καταθέσεων, η τρέχουσα αξία µετοχών, οµολόγων ορίζεται έως 7.000 ευρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό, µε προσαύξηση 3.500 για κάθε επόµενο µέλος και έως τα 21.000 ευρώ.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close