ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους – Επιχορήγηση 14,8 χιλ. ευρώ

Την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023 (ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), πρώην άνεργοι ηλικίας 30- 55 ετών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου, αφορά το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκίνησε τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου ενώ προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Σε ποιους απευθύνεται

Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιχειρηματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας 30 έως 55 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Κατανομή προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 28,12 εκατ. ευρώ, ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, ήτοι τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας 1.420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 21,016 εκατ. ευρώ.

στις Περιφέρειες Μετάβασης (πλην Στερεάς Ελλάδας), ήτοι τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, 420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 6,216 εκατ. ευρώ.

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 60 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 888 χιλ. ευρώ.

Η επιχορήγηση

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14,8 χιλ. ευρώ και καταβάλλεται ως εξής:

1η δόση ύψους 4 χιλ. ευρώ, μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της πρότασης (Ορόσημο Α)

2η δόση ύψους 5,4 χιλ. ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β)

3η δόση ύψους 5,4 χιλ. ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close