Νέο Επενδυτικό Συμβούλιο για το πρόγραμμα JESSICA, χρηματοδότησης έργων αστικής ανάπτυξης-ΣΔΙΤ

Στις αρχές του 2013 θα αρχίσουν οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα JESSICA  για κατασκευή έργων σε τομείς όπως αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών, έργα βασικής υποδομής, δίκτυα ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κα.

Η επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν ξεκινά άμεσα, από το νέο Επενδυτικό Συμβούλιο που ορίστηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη.

Πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου JESSICA ορίστηκε ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ Νικόλαος Μαντζούφας και μέλη ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Σωκράτης Αλεξιάδης, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Φώτης Προβατάς ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, ο Διευθυντής της ΓΑΙΑΟΣΕ Παύλος Χειμωνιάδης και ο Προϊστάμενος Μονάδας Α’ ΕΥΣΕΕΠ Ιωάννης Λυπιρίδης.

Το Επενδυτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) καθορίζει την επενδυτική στρατηγική και συντονίζει την εφαρμογή του JESSICA στην Ελλάδα, με κοινοτικούς πόρους ύψους €258 εκατομμυρίων για υλοποίηση επενδύσεων σε έργα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και άλλα έργα αστικής ανάπτυξης.

Ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Ν. Μαντζούφας δήλωσε: «Στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και μέσω του JESSICA μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο μηχανισμό ώστε να διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία πόροι για την υλοποίηση βιώσιμων έργων αστικής ανάπτυξης και ΣΔΙΤ, προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενισχύοντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας θέσεις εργασίας».

Κύριο χαρακτηριστικό του JESSICA είναι ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των ανακυκλώσιμων κεφαλαίων, τα οποία διατίθενται μέσω της χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους. Η αποπληρωμή των δανείων οδηγεί σε επανεπένδυση των κεφαλαίων σε νέες δράσεις, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αειφορία της επενδυτικής δραστηριότητας.

…………………………………………………………………….

Αναλυτικά για το Πρόγραμμα JESSICA

Το JESSICA “Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas” (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και άλλα έργα.

Η κατανομή των πόρων ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Περιφέρεια παρουσιάζεται ακολούθως:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Περιφέρεια

Δεσμευμένοι Πόροι Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗ

50.000.000

ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

10.000.000

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

10.000.000

ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

20.000.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΣ

15.000.000

ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

15.000.000

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

10.000.000

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

15.000.000

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

28.000.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥΘΕΣΣΑΛΙΑ

20.000.000

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥΚΡΗΤΗ

15.000.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

40.000.000

ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΡΗΤΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

10.000.000

ΣΥΝΟΛΟ:

258.000.000

 

Έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί οι ανοιχτές προσκλήσεις των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) όλων των Περιφερειών που συνεισέφεραν πόρους στο JESSICA, για την υποβολή προτάσεων.

Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) που έχουν επιλεγεί είναι τα εξής:

– Η Κοινοπραξία Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για την Περιφέρεια Κρήτης.

– Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΑΑ).

– Η Eπενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

– Η Τράπεζα Πειραιώς για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

– Η EFG Eurobank για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close