9 προσλήψεις στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη εννιά (9) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

4 προσλήψεις στην ΕΦ.Α. Χαλκιδικής και Αγιου Ορους

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό…

Αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία…