Προκήρυξη για 77 μόνιμους στις Υπηρεσίες Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών του υπ. Δημόσιας Τάξης

assets_LARGE_t_183761_54125388.jpg

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Σ/2012 πρόσκληση του ΑΣΕΠ, που αφορά τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με τακτικό προσωπικό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ.3 του Ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πρόσκληση αφορά την πλήρωση συνολικά 77 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης για τα Γραφεία του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Ρόδου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν μόνον όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 μέχρι και την 31.12.2010 βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραιτήτως με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του οικείου ΦΕΚ (τεύχος Γ΄) καθώς και της αντίστοιχης σελίδας στην οποία αναγράφεται ο πίνακας διοριστέων έχοντας υπογραμμίσει το ονοματεπώνυμό τους με τα υπόλοιπα στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης θα καταταχθούν σε πίνακα με βάση την παλαιότητα δημοσίευσης του πίνακα διοριστέων σε ΦΕΚ και κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας με την οποία έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας.

Oι θέσεις είναι:

ΚΩΔ.

ΘΕΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

101***

Κύριος

ΕΕΠ*

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

3

Επικουρικός

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**

102***

Κύριος

ΕΕΠ*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

7

Επικουρικός

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**

103***

Κύριος

ΕΕΠ*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ(ΠΕΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

45

Επικουρικός

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**

104***

Κύριος

ΕΕΠ*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ(ΠΕΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

9

Επικουρικός

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**

105***

Κύριος

ΕΕΠ*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ(ΠΕΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΗΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

6

Επικουρικός

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**

106***

Κύριος

ΕΕΠ*

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ(ΠΕΡ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

2

Επικουρικός

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ**

107

ΠΕ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1

108

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1

109***

Κύριος

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

3

Επικουρικός

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

*ΠΕ Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Δημόσιο Δίκαιο, Ε Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Ιδιωτικό Δίκαιο, ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τις Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις, ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση και Διοίκηση, ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Νομικά/Δίκαιο, ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο Ανταγωνισμού

**ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ,  ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης , ΠΕ Δημοσιογράφων, ΠΕ Διοικητικού , ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού , ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών , ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας , ΠΕ Ενημέρωσης και Προβολής , ΠΕ Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού , ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων , ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας  , ΠΕ Ιστορικών Τέχνης  , ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας , ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών , ΠΕ Κοινωνιολόγων , ΠΕ Νηπιαγωγών , ΠΕ Νομικής , ΠΕ Νομικής Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων , ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου, ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού , ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων , ΠΕ Παιδαγωγικού , ΠΕ Παιδαγωγών , ΠΕ Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης , ΠΕ Προσωπικού και Μισθοδοσίας, ΠΕ Φιλοσοφικής , ΠΕ Ψυχολόγων

***Οι θέσεις με κωδικούς 101-106 θα καλυφθούν από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ ανθρωπιστικών , νομικών, πολιτικών  ή κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 205) μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από υποψηφίους του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών , νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών(κωδ. κλάδου 204). Οι θέσεις με κωδικό109 θα καλυφθούν από υποψηφίους των κλάδων ΔΕ  Διοικητικού/ΔΕ  Διοικητικού-Οικονομικού (κωδ. κλάδου 201) μόνο στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από υποψηφίους του κλάδου ΔΕ  Διοικητικού-Λογιστικού (κωδ. κλάδου 200)  

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close