16 προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αττική και Θεσσαλονίκη)

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Κ.Κ.Α. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων 1) « Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών -θυμάτων βίας και παιδιών τους στο Ν. Αττικής» και 2) « Λειτουργία Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών -θυμάτων βίας και παιδιών τους στο Ν. Θεσσαλονίκης » που εντάσσονται στην πράξη « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ » με κωδικό ένταξης MIS 379486 του Ε.Π. « Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Κ.Κ.Α., και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Αττική 
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 3
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3
Θεσσαλονίκη
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 3
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Βασιλίσσης Σοφίας και Ζαγάρωφ 135 Τ.Κ. 11521. απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – υπόψη Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2132039718).

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Συνεργάτης στο Εθνικό Θέατρο

Συνεργάτης στο Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο αναζητά (1) συνεργάτη εξειδικευμένου στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close