Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Θεάτρου που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ), που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 6, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Θα προσλήφθεί:

Ενας Καλλιτεχνικός Διευθυντής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Στις αρμοδιότητες του Καλλιτεχνικού Διευθυντή είναι πέραν των άλλων:

  • Η κατάρτιση του καλλιτεχνικού προγράμματος των κατ’ έτος εκδηλώσεων,
  • Η υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος στο πλαίσιο των στόχων και των σκοπών του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά,
  • Η κατάρτιση προϋπολογισμού κάθε έργου, παράστασης ή εκδήλωσης,
  • Η ευθύνη για την προετοιμασία, την οργάνωση κάθε καλλιτεχνικής δράσεως, την επίβλεψη του συντονισμού του έργου των καλλιτεχνικών συντελεστών και του τεχνικού προσωπικού,
  • Η έγκριση των επιμέρους δαπανών για τη διενέργεια κάθε εκδήλωσης στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
  • Η υποβολή του προϋπολογισμού, και του απολογισμού του έργου του,
  • Η διοργάνωση θέατρο παιδαγωγικών σεμιναρίων ή εργαστηρίων
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που εκχωρείται σ’ αυτόν από τη Διοίκηση του Φορέα.

 

Η σύμβαση του καλλιτεχνικού Διευθυντή διακόπτεται σε περίπτωση που το Δ.Σ. του ΟΠΑΝ απορρίψει αιτιολογημένα τον ετήσιο απολογισμό του.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης. Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά» (ΟΠΑΝ) και θα υποβάλλεται στην οδός Καραγιώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Τ.Κ. 185 33, Πειραιάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ. Σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν στα τηλ. 210-4136355 & 6980905960.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close