133 προσλήψεις για αρχαιολογικά έργα στο Αμύνταιο Φλώρινας

Η ΚΘ’ ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες σωστικών ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο Ανάργυροι ΧΙΙΙα ζώνη Γ του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου. Οι θέσεις είναι:

13 ΠΕ Αρχαιολόγοι (έως 2 μήνες)
7 ΠΕ Αρχαιολόγοι (έως 4 μήνες)
3 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (έως 4 μήνες)
3ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης (έως 4 μήνες)
2 ΔΕ Εργατοτεχνίτες (έως 2 μήνες)
80 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (έως 2 μήνες)
25 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (έως 4 μήνες)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΚΘ’ ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8 53100 Φλώρινα.Υπόψιν κ Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( από 14-8-2013 έως 21-8-2013).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Συνεργάτης στο Εθνικό Θέατρο

Συνεργάτης στο Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο αναζητά (1) συνεργάτη εξειδικευμένου στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close