587 προσλήψεις εποχικών στη ΚΘ’ ΕΠΚΑ (β’ προκηρυξη)

Η ΚΘ΄ ΕΠΚΑ σνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) ατόμων για την διενέργεια της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στις ζώνες  και Ε του  οικισμού Ανάργυροι ΙΧ στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου για τις ανάγκες της και συγκεκριμένα τους εξής:

(560) ΥΕ Εργατών
(1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
(4) ΤΕ Μηχανικών / Πολιτικών Έργων Υποδοµής
(2) ΤΕ Γραφιστών
(1) ΠΕ Προγραµµατιστών Η/Υ
(3) ΤΕ ∆ιοικητικού
(3) ΤΕ Λογιστών
(1) ΤΕ Τεχνικών Η/Υ
(10) ∆Ε Σχεδιαστών
(1) ∆Ε Τεχνικών Η/Υ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κου Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206).

Η προθεσμία υποβολης αιτήσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

368 προσλήψεις εποχικών στη ΚΘ’ ΕΠΚΑ (α’ προκήρυξη)

Δείτε επίσης x

22 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

22 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close