14 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ Βοιωτίας και Φωκίδας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφ/κή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, που εδρεύει στο Δήμο Λάρισας του Ν. Λάρισας ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων [(4 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης μερικής απασχόλησης, καθώς και 10 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διανομέων, από τα οποία 6 άτομα πλήρους απασχόλησης και 4 άτομα μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, και ειδικότερα η Περιφ/κή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, για τις ανάγκες της, στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

4 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
10 ΔΕ Διανομέων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Τομέα Πόρων & Υποστήριξης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 400 00-ΛΑΡΙΣΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ ΣΟΧ 24/2013), (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να καταθέσουν την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μια από τις παρακάτω Μονάδες Ταχ. Έργου:
1. Κεντρικό Κατ. Λιβαδειάς, , Τ.Κ. 32101- ΛΙΒΑΔΕΙΑ, τηλέφωνο: 22610-28677, Υπεύθυνος: κ. Κουτσούμπας Ανδρέας.
2. Κατάστημα Δομβραίνας, Τ.Κ. 32010 -ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ, Τηλέφωνο:22640-22298, Υπεύθυνος: κ. Κιούσης Γεώργιος.
3. Κατάστημα Οινοφύτων, Τ.Κ. 32011 – ΟΙΝΟΦΥΤΑ, Τηλέφωνο: 22620-31676, Υπεύθυνη: κ. Παπαχρήστου Πηνελόπη.
4. Κατάστημα Αράχωβας, Τ.Κ. 32004 – ΑΡΑΧ4ΒΑ, Τηλέφωνο: 22670-31253, Υπεύθυνος: κ. Δελάκος Γεώργιος.
5. Κατάστημα Διστόμου, Τ.Κ. 32005 – ΔΙΣΤΟΜΟ, Τηλέφωνο: 22670-22340, Υπεύθυνος: κ. Τζάθας Δημήτριος.
6. Κεντρικό Κατάστημα Θηβών, Τ.Κ. 32200 – ΘΗΒΑ, Τηλέφωνο: 22620-27810, Υπεύθυνος: κ. Μπελιάς Δημήτριος.
7. Κατάστημα Παραλίας Διστόμου, Τ.Κ. 32003- ΔΙΣΤΟΜΟ, Τηλέφωνο: 22670- 41278, Υπεύθυνος: κ. Μπούγαλης Παναγιώτης.
8. Κατάστημα Λιδορικίου, Τ.Κ. 33053 – ΛΙΔΟΡΙΚΙ, Τηλέφωνο: 22660-22075, Υπεύθυνος: κ. Πανάγος Μιλτιάδης.
9. Κεντρικό Κατάστημα Άμφισσας, Τ.Κ. 33100 – ΑΜΦΙΣΣΑ, Τηλέφωνο: 22650- 22715, Υπεύθυνος κ. Παπαδόπουλος Κων/νος.
10. Κατάστημα Ιτέας, Τ.Κ. 33200, ΙΤΕΑ – ΦωΚΙΔΑΣ, Τηλέφωνο: 2650-32282, Υπεύθυνος: κ. Κατσούλης Μάρκος.
11. Κατάστημα Δελφών, Τ.Κ. 30054 – ΔΕΛΦΟΙ, Τηλέφωνο: 22650-82376, Υπεύθυνος: κ. Κόντος Ευάγγελος.
12. Κατάστημα Γραβιάς, Τ.Κ. 33057 – ΓΡΑΒΙΑ, Τηλέφωνο: 22650-91359, Υπεύθυνος: κ. Σωτηρόπουλος Ευάγγελος.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close