Οι προκηρύξεις της εβδομάδας για προσλήψεις στο Δημόσιο

Πρόσληψη 30 ατόμων στο Δήμο Παύλου Μελά
Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2013-2014.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 6/11/2013 έως και 15/11/2013 κατά τις ώρες 9:00-14:00 στο 2ο όροφο του Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης (Λαγκαδά 221, 2ος όροφος, Σταυρούπολη) τηλ. επικοινωνίας 2313302961, 231064396.

Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού : 15 συμβάσεις μίσθωσης έργου
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου κατά τη περίοδο 2013- 2014, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, συνολικό αριθμό δέκα πέντε (15) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τις εξής και κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

§    Τέσσερεις (4) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
§    Δύο (2) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ)
§    Τρεις (3) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
§    Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
§    Δύο (2) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
§     Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
§    Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού μυϊκής ενδυνάμωσης-φυσικής κατάστασης-σωματικής διάπλασης- εκγύμνασης εφήβων, ανδρών, γυναικών και ατόμων τρίτης ηλικίας, για τα γυμναστήρια του Δήμου
§     Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα – Άγιοι Ανάργυροι – Γραφείο Προσωπικού – Τηλ. 213 2039970), κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00, από την
επόμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης και για δέκα (10) αποκλειστικά ημερολογιακές ημέρες, έως την Τετάρτη  20/11/2013.

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Αλιάρτου
Ο Δήμος Αλιάρτου προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013 – 2014», σε συνεργασία με την Γενική Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα προσλάβει 3 γυμναστές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (www.aliartos.gov.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλιάρτου, Λεωφόρος Αθηνών, 32001, Αλίαρτος, υπόψη κου Καραστέργιου Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2268350224) από 8-11-2013 έως 18-11-2013.

Δήμος Φλώρινας : 4 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα και συγκεκριμένα του εξής:
–    1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
–    1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
–    1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
–    1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φλώρινας, Μ. Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ.531 00 Φλώρινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ.κ. Ιωαννίδου Κασσιανής, Καδρέφη Νικολάου, Σμπιλή Ελένης, Λιάκου Γλυκερίας (τηλ. επικοινωνίας: 23853 51027) μέχρι στις 15-11-2013.

Δήμος Αγίας Παρασκευής : 17 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
Οδηγοί (ΔΕ) (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5
Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ) (σάρωθρο) (Ομάδας Γ Τάξης Γ’) 2
Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ) 10

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης-Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κκ Δ.Δημητράντζου – Σ. Λεβάκου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2004 501) από 12.11.2013 έως 21.11.2013.

Νομικό Πρόσωπο «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» : 12 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγιαλείας με τις κάτωθι ειδικότητες:
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ (Δ/νση: Βασιλέως Κων/νου 76, Αίγιο τηλ: 2691026694), αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό τους που θα φέρει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου, δηλ. από 11.11.2013 έως 15.11.2013.

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» : 3 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει (3) άτομα ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2013-2014.
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις εφημερίδες, δηλ. από 10.11.2013 έως 19.11.2013. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 2643-0-22232.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ17ΟΛΧΖ-2ΧΨ

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας» : 6 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ, που εδρεύει στην Γλυφάδα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΠΕ NHΠΙΑΓΩΓΩΝ 6

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας από 8.00 έως 2.00 μ.μ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.ΠΑ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ.166 75 – Γλυφάδα, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Γουναρίδη Αναστασίου (τηλ. επικοινωνίας: 210-9602130) μέχρι 18-11-2013.

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας» : 26 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας, που εδρεύει στην Γλυφάδα, και συγκεκριμένα τους εξής:
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 12
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ) 6

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας από 8.00 έως 2.00 μ.μ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.ΠΑ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ.166 75 – Γλυφάδα, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Γουναρίδη Αναστασίου (τηλ. επικοινωνίας: 210-9602130) μέχρι 18-11-2013.

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας  (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης»: 18 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η Πρόεδρος  του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας  (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου  χρόνου, δεκαοκτώ (18) ατόµων, διάρκειας δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στο Ν.Π.∆.∆.  «Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας  (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης», για τις εξής, κατά αριθµό, ειδικότητες:

ΤΕ  Βρεφονηπιοκόµων 9
∆Ε Βοηθών  Βρεφονηπιοκόµων 4
∆Ε Μαγείρων 1
ΥΕ Προσωπικού  Καθαριότητας 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτηση µαζί µε τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Μιαούλη 4 Τριανδρία, από 06-11-2013 µέχρι και 12-11-2013, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 8.00 π.µ. έως 2.30 µ.µ., τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310989280.

 
Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης : 15 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
O Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας – Βουλιαγμένης, που εδρεύει στη Βουλιαγμένη, και συγκεκριμένα τους εξής:
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 5
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 6
ΔΕ Μαγείρων 1
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Βοηθός Μαγείρου) 1
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης, υπ΄ όψιν κας Στ. Κασίμη (τηλ. επικοινωνίας: 2132020772-3) από 13.11.2013 έως 22.11.2013.

Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Νέας Ιωνίας : 5 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΑΝ του Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας του Νομού Αττικής , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του ΟΠΑΝ» . Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ(ΑΣΚΤ) ΜΑΘΗΤΩΝ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ(ΑΣΚΤ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ) 1
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ) 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ) 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του ΟΠΑΝ του Δήμου Νέας Ιωνίας Λ. Ηρακλείου 264 – Τ.Κ.14231 Ν. Ιωνία, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομα, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.) από 12.11.2013 έως 21.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opandni.gr/index.php?p=6&id=269

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων :  48 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ωριαία αποζημίωση και μεγίστη χρονική διάρκεια έως 8 μήνες και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα:

Α/Α    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1    Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός Αεροβική    Εννέα
2    Κολύμβηση, Με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής    Έξι
3    Παραδοσιακοί Χοροί    Τρεις
4    Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική    Μία
5    Ποδόσφαιρο    Έξι
6    Ποδοσφαίριση    Τρεις
7    Καλαθοσφαίριση    Έξι
8    Χειροσφαίριση    Μία
9    Κλασσικός Αθλητισμός    Δύο
10    Αντισφαίριση    Τρεις
11    Ειδική Φυσική Αγωγή    Πέντε
12    Ειδική Φυσική Αγωγή δίπλωμα
Ναυαγοσωστικής    Τρεις
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις ορίζεται σε 10 ημέρες από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης σε δύο (2) εφημερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού, ήτοι από 10-11-2013 έως και 19-11-2013. Περισσότερα: http://www.e-dimosio.gr/orismenou/48-ptichiouchi-fisikis-agogis-sto-dimo-athineon/

Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης  (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) Δήμου Φαρσάλων : 4 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Πρόεδρος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) Δήμου Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα ως εξής ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2
ΔΕ Μαγείρων 1
ΥΕ-Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (T.E., Δ.Ε. ή Υ.Ε). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την 14-11-2013. Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.) Πατρόκλου 3, Φάρσαλα (Δημαρχείο Φαρσάλων) τηλ. 24913-50142, αρμόδιοι: κα. Θανοπούλου Ευθυμία & Καραγιάννης Ζήσης.

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης : 30 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2013-2014.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα (Δημοτικές ενότητες Αμπελοκήπων, Μενεμένης), σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (www.ampelokipi -menemeni.gr) και να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Διεύθυνση: 2 8ης Οκτωβρίου 157, Αμπελόκηποι , εντός Δημοτικού Σταδίου «Κ . Καραμανλής», τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 725775, από 7-11-2013 και για (10) δέκα ημέρες έως και 18-11-2013, κατά τις ώρες 8:30΄- 13:30΄.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.ampelokipi-menemeni.gr/Default.aspx?tabid=602

Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και  Κλασικών Αρχαιοτήτων : 1 θέση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ως εξής για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποχέτευση ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής ∆ήµου Λέσβου», για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών και ειδικότερα του εξής ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΠΕ Αρχαιολόγος 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Κ΄ ΕΠΚΑ Σαπφούς 22-Μυτιλήνη Τ.Κ.81100- Λέσβος, υπόψιν κ. Σαραντινού Βασιλική (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής Δ­ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ΄ΕΠΚΑ, ήτοι από 6-11-2013 έως 13-11-2013.

ΔΕΗ Α.Ε. : 3 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ και συγκεκριμένα ως εξής:
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ& Αεροστροβίλων 2
ΔΕ Χειριστές Μηχανοκίνητων Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ /ΥΗΣ ΑΓΡΑ Τ.Κ. 582 00 – ΕΔΕΣΣΑ Τ.Θ 4 απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Τάνο Περικλή τηλέφωνο επικοινωνίας (23810 – 26174) από 08.11.2013 μέχρι 18.11.2013.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. : 7 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά  (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης και των Μονάδων της, Διεύθυνσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διεύθυνσης Λειτουργίας& Ελέγχου Συστήματος,  Διεύθυνσης Συστημάτων & Υποδομών και Κλιμακίου Συμβάσεων Σύνδεσης Χρηστών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής: ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμό ατόμων:
§    1 ΠΕ  Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
§    1 ΠΕ  Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών
§    1 ΠΕ  Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
§    1 ΔΕ  Ηλεκτροτεχνιτών  Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού
§    1 ΔΕ  Οδηγών
§    1 ΥΕ  Τραπεζοκόμων
§    1 ΥΕ Εργατών/τριών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ): Δυρραχίου 89, Τ.Κ.104 43- Αθήνα.  Αρμόδιοι: Mπλάνη Αικατερίνη, 210 – 5192531 Θεολογίτη Αλεξάνδρα, 210 – 5192598 από την 13.11.2013 έως και 22.11.2013.

 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. : 5 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ/ΕΔΡΑ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΨΑΡΩΝ) που εδρεύει στην Νήσο ΧΙΟ, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησηφέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43, Τ.Κ. 821 00 – ΧΙΟΣ, υπόψιν κας ΑΜΠΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22710- 44368) από 08/11/2013 έως και 18/11/2013.

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (Νομοί Λάρισας και Μαγνησίας) : 15 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων [(7 ατόμων ειδικότητας  ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης από τα οποία 2 άτομα πλήρους απασχόλησης και 5 άτομα μερικής απασχόλησης, καθώς και 8 ατόμων ειδικότητας  ΔΕ Διανομέων, από τα οποία 6 άτομα πλήρους απασχόλησης και 2 άτομα μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχ/κού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, και ειδικότερα η Περιφ/κή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, για τις ανάγκες της, στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 7
ΔΕ Διανομέων 8

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Τομέα Πόρων & Υποστήριξης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 400 00 ΛΑΡΙΣΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 22/2013), (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να καταθέσουν την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μια από τις παρακάτω Μονάδες Ταχ. Έργου:
1. Κεντρικό Κατ/μα Βόλου, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 380 01 – ΒΟΛΟΣ, τηλέφωνο: 24210-90601, Υπεύθυνος: κ. Καπάτος Κων/νος, Διευθυντής του Καταστήματος.
2. Κατάστημα Νέας Ιωνίας, Τ.Κ. 380 02, Ν. Ι4ΝΙΑ – ΒΟΛΟΥ, Τηλέφωνο: 24210- 60103, Υπεύθυνος: κ. Ντότσιας Παναγιώτης.
3. Κατάστημα Ζαγοράς, Τ.Κ. 370 01- ΖΑΓΟΡΑ, Τηλέφωνο: 24260-22682, Υπεύθυνος: κ. Νίκου Σπυρίδων.
4. Μονάδα Διανομής Βόλου, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 370 00 – ΒΟΛΟΣ, τηλέφωνο: 24210-90636, Υπεύθυνη: κ. Τοπούζογλου Ελένη.
5. Κέντρο Διαλογής Λάρισας, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00- ΛΑΡΙΣΑ, τηλέφωνο: 2410-237337, Υπεύθυνος: κ. Πρίντζιος Στέφανος
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 11/11/2013 έως και 20/11/2013.

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (Νομοί Βοιωτίας και Φωκίδας) : 14 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφ/κή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, που εδρεύει στο Δήμο Λάρισας του Ν. Λάρισας ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων [(4 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης μερικής απασχόλησης, καθώς και 10 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διανομέων, από τα οποία 6 άτομα πλήρους απασχόλησης και 4 άτομα μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, και ειδικότερα η Περιφ/κή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, για τις ανάγκες της, στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 4
ΔΕ Διανομέων 10

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α.Ε. – Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Τομέα Πόρων & Υποστήριξης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 400 00-ΛΑΡΙΣΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 24/2013), (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381) από 11/11/2013 έως και 20/11/2013.

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

7 προσλήψεις στη Λάρισα

7 προσλήψεις στη Λάρισα

Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθμ. 53/2018…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close