20 μόνιμες θέσεις στην εταιρεία ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ.

assets_LARGE_t_189761_53745794.jpg

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποφάσισε την πλήρωση είκοσι (20) συνολικά θέσεων ειδικού τεχνικού προωπικού, διοικητικού οικονομικού προσωπικού, και τεχνικού – βοηθητικού προσωπικού στην εταιρεία ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • Έξι (6) θέσεις ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων)
  • Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • Μια (1) θέση ΤΕ ή ΔΕ Τεχνικού Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου
  • Επτά (7) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ διαφόρων λοιπών ειδικοτήτων
  • Δύο (2) θέσεις στην κατηγορία «Τεχνικό – Βοηθητικό Προσωπικό», της ειδικότητας ΔΕ κλητήρων

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι πλήρους απασχόλησης και η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη προσωπικού, που θα γίνει με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά από δοκιμαστική περίοδο τριών (3) μηνών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 ν 3429/2005.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ», Κοραή 4 (6ος όροφος), 105 64 Αθήνα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην από 14.2.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται μέχρι και την 14.3.2014 (καταληκτική ημερομηνία).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Συνεργάτης στο Εθνικό Θέατρο

Συνεργάτης στο Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο αναζητά (1) συνεργάτη εξειδικευμένου στη Θεατρική Εκπαίδευση Εφήβων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close