Ειδικοί Επιστήμονες με σύμβαση έργου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Ειδικούς Επιστήμονες (Μέλη ΔΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί, κ.α.), για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο τη συμμετοχή τους με ατομικά παραδοτέα στην εκπόνηση τόμου αναλυτικών οδηγιών για την επιλογή και τον παιδαγωγικό μετασχολιασμό πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου με στόχο την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Υποέργου 12 με τίτλο «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης».

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι η εκπόνηση μέρους τόμου αναλυτικών οδηγιών, με ατομικά παραδοτέα από κάθε Ειδικό Επιστήμονα, με σκοπό την τελική σύνθεση και εκπόνησή του. Το περιεχόμενο του τόμου αφορά στις αναλυτικές οδηγίες για την επιλογή και τον παιδαγωγικό μετασχολιασμό πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου με στόχο την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση.

Καταληκτική ημερομηνία: 31-03-2014

Πληροφορίες: τηλ. 210 3312406, εσωτ. 713

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close