10 θέσεις στην ΚΘ ΕΠΚΑ (Φλώρινα)

Η ΚΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «∆ιαµόρφωση και Αποκατάσταση του Νότιου Πλατώµατος του Αρχαιολογικού Χώρου των Πετρών Αµυνταίου Ν. Φλώρινας»

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων µε εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης
  • 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων
  • 8 ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών για ανασκαφικές εργασίες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΚΘ’ ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8,Τ.Κ. 53100 Φλώρινα . Υπόψιν κ. Λ.Γκέλου (τηλ. επικοινωνίας: 23850-28206) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής !ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 02 – 04 – 2014 έως 08 – 04 – 2014 και από 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close