Πολιτικός Μηχανικός στα Χανιά

Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» Αρχαιολογικού Έργου «Ανάπλαση Νοτίου Τμήματος Δυτικού Αναχώματος Ενετικών Οχυρώσεων Παλιάς Πόλης Χανίων και Λειτουργία του ως Οργανωμένου Κοινόχρηστου Χώρου» για χρονικό διάστημα έως τις 31/8/2014, ημερομηνία λήξης του έργου, με δυνατότητα παράτασης, ανάλογα με την πορεία των εργασιών και των διαθέσιμων πιστώσεων του έργου:

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός – με Ένας (1) Χανιά – Δυτ. Ανάχωμα εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης στην διεύθυνση: Ξανθουδίδου 22, Χανιά, Τ.Κ. 73100 (τηλ. επικοινωνίας 2821040655), όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων, κατά τις ώρες 11:00 – 14:00, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από 24/4/2014 έως και 3/5/2014. Η

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close