5 μάγειρες στο Δήμο Μεσολογγίου

Το Πνευματικό -Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνης Διάρκειας) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

  • 5 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. ( ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Δ/νση: Ι.Ι ΜΑΓΕΡ 20, τηλ:26310-55120) αρμόδιος υπάλληλος του Νομικού Προσώπου θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε(5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησης, στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου, δηλαδή έως και Δευτέρα 12-05-2014 ώρα 12,30 μ..

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close