36 προσλήψεις στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ          2
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ       2
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  8
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (ΟΜΑΔΑΣ Ι’ ΤΑΞΗΣ Β’ )  1
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ (ΟΜΑΔΑΣ Ι’ ΤΑΞΗΣ Β’ ) & (άδεια Οδήγησης Γ’ )     1
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ε’ – ΤΑΞΗΣ Γ’      1
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (ΟΜΑΔΑΣ Ι’ ΤΑΞΗΣ Δ’ )      1
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ     20

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος  Τρικκαίων, Ασκληπιού 18,  Τ.Κ. 420 00, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  (τηλ. επικοινωνίας: 24313-51182).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close