14 προσλήψεις στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Αθήνα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ως εξής:

  • 1 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
  • 1 ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών)
  • 1ΠΕ Πληροφορικής
  • 3 ΠΕ Διοικητικού
  • 3 ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού
  • 2 ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
  • 1 ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος Μηχανικός)
  • 1 ΤΕ Πληροφορικής
  • 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19 & Ρηγίλλης, Τ.Κ. 106 75, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης υπόψιν κ Κωνσταντίνου Κοντογιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 210 9242111 εσωτ. 20). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close