19 προσλήψεις στο Δήμο Τανάγρας

Ο Δήμαρχος Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων:

  • 3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
  • 10 ΥΕ  Εργατών Καθαριότητας
  • 6 ΔΕ Ναυαγοσωστών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλον αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Παμμ. Ταξιαρχών 1 , Σχηματάρι και ειδικότερα στο γραφείο πρωτοκόλλου, αρμόδια κ. Κλητηρινού Αγγελική, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων (δηλ. από 27-05-2014 μέχρι και 01-06-2014).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close