28 θέσεις στο Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:

28 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :

 • · Να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών
 • · Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
 • -Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • · Αίτηση,
 • · Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας (δυο όψεις) ή διαβατήριο – άδεια παραμονής.
 • · Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. ( δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα),
 • · Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • · Βεβαίωση ανεργίας, εφόσον διαθέτουν,
 • · Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας,
 • · Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου ΙΚΑ (σελίδα που αναγράφει τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου),
 • · Φωτοαντίγραφο αριθμού ΑΜΚΑ,
 • · Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης φοίτησης τέκνων, εφόσον διαθέτουν.

Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο γραφείο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου από 28.05.2014 μέχρι και 03.06.2014. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22990-

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close