13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Άστρος, και συγκεκριμένα του εξής, ανά  υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου (εκσκαφέα – φορτωτή) (ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)
  • 1 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου (καλαθοφόρου) (ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄)
  • 2 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 9 ΥΕ Εργατών καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Άστρος, Τ.Κ. 22001, υπόψιν κας Πουλημένου Ανθούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2755360122).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close