3 εργάτες στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη

Το Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη ανακοινώνει την κάλυψη τριών (3) θέσεων εργατών-εργατριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) απασχόλησης.

Θέση 1: Δασεργατικές δραστηριότητες, εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εργασίες κατασκευαστικής και/ή οικοδομικής φύσης, γενικές τεχνικές εργασίες, επιδιορθώσεις, χειρισμός αλυσοπρίονου, ταξινομημένη αποθήκευση φορτίων καυσοξύλων κλπ

Θέση 2: Καθαριότητα εγκαταστάσεων και/ή υπαίθριων-φυσικών χώρων

Γενικά προσόντα:

Ι) ηλικία 18-65 ετών

ΙΙ) καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα αντίστοιχη των απαιτήσεων που απορρέουν από την ως άνω περιγραφή των θέσεων εργασίας.

Ειδικά προσόντα:

Εμπειρία εργασιών σχετικών με τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Δάσους και των εγκαταστάσεών του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δυο όψεων), 2) υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος: α) είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (ή κάρτα ανεργίας), β) δεν απασχολήθηκε στο Δημόσιο (ή αν απασχολήθηκε, σε ποια υπηρεσία), γ) πληρεί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07, 3) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από οικείο ΟΤΑ, 4) πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από οικείο ΟΤΑ (Ν.2647/98, αρ.4, παρ.5)

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δασαρχείου Ταξιάρχη (Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη, γραφείο Διοικήσεως) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δασαρχείου Ταξιάρχη.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close