14 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης

Ο Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ δεκατεσσάρων (14) συνολικά ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Από τους παραπάνω, οχτώ (8) άτομα θα πραγματοποιήσουν μέχρι 34 ημερομίσθια, και έξι (6) άτομα μέχρι 60 ημερομίσθια, από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 30-11-2014.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, της Π.Ε. Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1 – 72100 Άγιος Νικόλαος, υπ’ όψιν Μαυρομάτη Ελένης ή Μαντζουράνη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2841340330 – 2841340345).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 17-06-2012 έως και 20-06-2014.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close