55 προσλήψεις στο Δήμο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, που εδρεύει στο Πανόραμα και συγκεκριμένα τους εξής:

  • 12 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων – Φορτηγών ( με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (Φορτωτών – εκσκαφέων)
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (σαρώθρου)
  • 39 ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Πυλαίας-Χορτιάτη, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Τσαβδαρίδου Ελπίδας, κ. Ζγουρή Γεώργιου, κ. Καρακίτσιου Χριστίνας, κ. Παναγιώτου Ευαγγελία (τηλ. επικοινωνίας: 2313301022, 2313301023, 2313301049, 2313301072).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close