8 προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. Οι θέσεις είναι:

  • 5 ΠΕ Αρχαιολόγων µε ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία
  • 1 ΠΕ τοπογράφων Μηχανικών
  • 1 ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών Έργων ή Έργων Υποδοµής
  • 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Κατεύθυνση Α συντήρηση λίθου, κεραµικών, µετάλλου, οστών, ψηφιδωτού) και ελλείψει αυτών ∆Ε Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΚΘ’ ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8,Τ.Κ. 53100 Φλώρινα . Υπόψιν κ. Γ. Στρατούλη (τηλ. επικοινωνίας: 24670-44616) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( από 31 – 07 – 2014 έως 06 -08- 2014 και από 9:00 π.μ έως 14:00 μμ

Δείτε επίσης x

120 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

120 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close