17 προσλήψεις στο Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό στο Γραφείο Διάθεσης Χαλκιδικής-ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και
συγκεκριμένα :

  • 3 ΔΕ Ζυγιστών
  • 1 ΔΕ Οδηγών Γ΄
  • 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Β΄ Ομάδα – 1η Ειδικότητα Μ.Ε. 1.3)
  • 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Α΄ Ομάδα – 3η Ειδικότητα Μ.Ε. 3.11)
  • 3 ΔΕ Εποπτών
  • 4 ΥΕ Εργατών-τριών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή :
1. Στα κεντρικά γραφεία του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη , απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. Επικοινωνίας 2310/508-800) ή ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο εντός της προθεσμίας υποβολής στην ανωτέρω διεύθυνση.
2. Στο Γραφείο Διάθεσης Χαλκιδικής – ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ, Τρίγλια, ΤΚ 63 079 (Τηλ. Επικοινωνίας 23730- 52316).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 3 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησή της στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και στο διαδίκτυο, δηλαδή από τις 05/08/2014 έως και 07/08/2014 κατά τις ώρες 9.00 ως 13.00.

 

Δείτε επίσης x

120 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

120 προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close