2 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Ορεστιάδας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ( Δ.Ε.Υ.Α.Ο.) του ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.), που εδρεύει στην Ορεστιάδα Ν. Έβρου με διεύθυνση Αγ. Θεοδώρων 202, και συγκεκριμένα με τους κωδικούς θέσης ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, καθώς και τον αριθμό ατόμων:

  • 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Αγ. Θεοδώρων 202, 68200 Ορεστιάδα, απευθύνοντας την υπ΄ όψιν Κας Χατζηβασιλείου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 25520 81882). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close