36 συμβάσεις έργου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για τις ανάγκες του Υποέργου με τίτλο «Ξένες Γλώσσες Γενικού Λυκείου: Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού», το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» ζητούνται άτομα για την εκπαιδευτική, ερευνητική και τεχνική υποστήριξη των εργασιών του. Οι θέσεις είναι:

 • 5 με Πτυχίο του χώρου των Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • 10 με Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • 4 με Πτυχίο Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • 5 με Πτυχίο Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • 1 με Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση στον τομέα της Γλωσσολογίας
 • 1 φυσικός ομιλητής και μία φυσική ομιλήτρια της αγγλικής γλώσσας, με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε δραματοποίηση και εκφώνηση (voice over)
 • 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • 1 με Πτυχίο Ψηφιακών Συστημάτων ή Πληροφορικής (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • 1 με Πτυχίο από Τμήμα Φιλολογίας
 • 1 με Πτυχίο στα Οικονομικά
 • 1 με Πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής (ΑΕΙ)
 • 1 με Πτυχίο από Τμήμα Μαθηματικών ΑΕΙ
 • 2 με Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ σε γραφικές τέχνες
 • 1 Απόφοιτος Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ή ΙΕΚ με ειδίκευση σε 3D animation
 • 1 με Πτυχίο θετικών επιστημών από Τμήμα ΑΕΙ

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 30/01/2015 (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του προσωπικού) έως 31/12/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου και θα γίνει μετά τη σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και όπως έχει περιγραφεί στο σχέδιο αυτεπιστασίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο έως και τη Παρασκευή 16η Ιανουαρίου 2015 ( 16 / 01 / 2015) και ώρα 13:30.

Κατεβάστε εδω την πρόσκληση

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close