9 προσλήψεις στη ΔΕΗ Χίου και Ικαρίας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Χίου και ΤΣΠ Ικαρίας) ως εξής:

 

ΔΕΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 5 2271044515
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 2271044515
ΔΕΗ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 2273092253
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 2273092253

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, μέχρι τις 26 Μαρτίου είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:
1. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΧΙΟΥ : Γραφεία ΑΣΠ ΧΙΟΥ, Περιοχή ΛΕΥΚΩΝΙΑ Δήμου Αγίου Μηνά, Τ.Κ.: 82100, αρμόδια υπάλληλος κ. ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ Μιχαήλ τηλ.: 22710-44515.
2. Για τις θέσεις του ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ Γραφεία ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ, Περιοχή ΚΟΚΚΑΡΙ ΣΑΜΟΥ, Τ.Κ.: 83100, αρμόδια υπάλληλος κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α., τηλ.: 22730-92253, 92504.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close