16 προσλήψεις στη ΔΕΗ Καλύμνου, Καρπάθου, Σύμης, Αστυπάλαιας, Πάτμου και Γαύδου

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών μονάδων της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Καλύμνου, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΤΣΠ Πάτμου και ΤΣΠ Γαύδου), για τις θέσεις που ακολουθούν:

ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕΗ ΣΥΜΗΣ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕΗ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕΗ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕΗ ΓΑΥΔΟΥ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν μέχρι 26 Μαρτίου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:

1. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Περιοχή ΛΑΦΑΣΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Τ.Κ.: 85200, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΑΝΘΟΥΛΗΣ Μιχαήλ, τηλ.: 22430-22780.

2. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Περιοχή ΒΡΟΝΤΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Τ.Κ.: 85700, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Σεβαστή, τηλ.: 22450-22588.

3. Για τις θέσεις του ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ και ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΚΩ, Περιοχή ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ-ΚΩΣ, Τ.Κ.: 85302, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΜΩΣΙΑΛΟΥ Ευδοξία, τηλ.: 22420-59152.

4. Για τη θέση του ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ: Γραφεία Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών, Λεωφ. Συγγρού 112, Τ.Κ.: 11741, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΜΠΑΛΟΚΑ Αικατερίνη τηλ. : 210 9008814

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close