93 προσλήψεις στη ΔΕΗ Κοζάνης

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Καρδιάς, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν:

 

Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 6
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 79
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΤΗΣ ΒΑΡΕΩΝ 2

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν μέχρι 26 Μαρτίου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14 χιλ. Κοζάνης-Πτολ/δας Τ.Θ. 17 Τ.Κ.50200-Πτολεμαΐδα απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κα ΣΤΑΜΟΥ Βάϊα τηλ. 24610-55583 και ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑΣ Αλέξανδρος τηλ. 24610-55284.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close