20 συμβάσεις έργου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΛΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)», ζητά άτομα για την ερευνητική υποστήριξη των έργων.
Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/04/2012 έως 30/09/2015. Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα υπογράψουν σύμβαση έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.

Στα πλαίσια της παραπάνω Πράξης θα γίνουν Συμβάσεις Έργου σε έως 20 συνεργάτες ως εξής:

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
– ΕΚΠΑ

• Ένας (1) Γεωλόγος / Δρ. Ωκεανογραφίας (Θέση Α1)
• Ένας (1) Περιβαλλοντολόγος/ Δρ. Ωκεανογραφίας (Θέση Α2)
• Ένας (1) Γεωγράφος / Γεωμορφολόγος (Θέση Α3)
• Ένας (1) Γεωλόγος (Θέση Α4)
• Ένας (1) Γεωλόγος (Θέση Α5)
• Ένας (1) Περιβαλλοντολόγος / MSc Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών (Θέση Α6)
• Ένας (1) Φυσικός / Δρ. Κλιματολογίας (Θέση Α7)
• Ένας (1) Γεωλόγος / Δρ. Γεωμορφολογίας (Θέση Α8)
• Ένας (1) Γεωλόγος / Δρ. Τηλεπισκόπησης-ΓΣΠ. (Θέση Α9)
• Ένας (1) Γεωλόγος / ΜSc Γεωφυσικής-Σεισμολογίας (Θέση Α10)
• Ένας (1) Γεωλόγος / ΜSc Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών (Θέση Α11)
• Ένας (1) Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ (Θέση Α12)
• Ένας (1) Γεωλόγος (Θέση Α13)

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΕΚΠΑ

• Ένας (1) Χημικός (Θέση Β1)
• Ένας (1) Χημικός (Θέση Β2)
• Ένας (1) Χημικός / MSc Ωκεανογραφίας (Θέση Β3)
• Ένας (1) Χημικός / Δρ. Ωκεανογραφίας (Θέση Β4)
• Ένας (1) Χημικός / Δρ. Ωκεανογραφίας (Θέση Β5)
• Ένας (1) Χημικός / Δρ. Ωκεανογραφίας (Θέση Β6)

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

• Ένας (1) Γεωπόνος / Δρ. Γεωπονικών επιστημών (Θέση Γ1)

Τα απαραίτητα προσόντα και περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία: 30/03/2012

Πληροφορίες: 210-7274143, 210-7274195

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.elke.uoa.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close